Shpirti i njeriut ka nevojë dhe duhet të argëtohet kohë pas kohe, për këtë arsye Islami ka paraparë festat e dy bajrameve për myslimanët. Festat në Islam janë të lidhura me detyrat e myslimanit në përputhje me urdhrat e Allahut të Plotfuqishëm...
... lexo të plotë .....

Të nderuar vëllezër e motra! Pas një muaj agjërimi e sakrifice, sot feston bota mbarë ditën e Fitër Bajramit, një prej festave më me rëndësi në kalendarin e fesë sonë Islame. Me këtë rast e në këtë ditë feste jemi të gëzuar ngase kemi përfunduar me...
... lexo të plotë .....

Ramazani është muaji më i dashur për Allahun nga gjithë të tjerët, ditët e të cilit janë më të rëndësishme se gjithë ditët e tjera, netët e të cilit janë më të vlefshme nga të gjitha netët e tjera, orët e të cilit janë më të mira nga gjithë orët e...
... lexo të plotë .....

Përhapja e pandemisë COVID-19 bëri që xhamitë të mbesin të mbyllura edhe gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Komisioni e Ez'heri Sherifit për fetva elektronike, na jep disa udhëzime se si ta kalojmë Ramazanin në shtëpitë tona.
... lexo të plotë .....

Pejgamberi a.s., sikurse thamë, iu nënshtrua mundimeve e torturave të shumta të pabesimtarëve. Në të njëjtin vit, në "Vitin e pikëllimit", i vdiq bashkëshortja Hatixhe r.a., që ishte prehje dhe përkrahëse e denjë, sa herë që ai përballej me...
... lexo të plotë .....

Një element i rrezikshëm që e kërcënon familjen dhe mbarë shoqërinë është dhuna brenda familjes. Përderisa dhuna shoqërore është e dukshme dhe vërehet nga shumëkush, dhuna brenda familjes në të shumtën e herëve mbetet e fshehtë, e padukshme, andaj edhe...
... lexo të plotë .....

I shprehim falënderim Allahut xh.sh. i cili e krijoi njeriun në formën më të bukur. Ai pastaj atë e nderoi, e gradoi dhe i urdhëroi melekët që t'i përulën dhe t'i shprehin respekt. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut të Vetmit, të...
... lexo të plotë .....

"Vërtetë ata që besuan dhe mërguan, e luftuan në rrugë të Allahut, pikërisht ata shpresojnë në mëshirën e Allahut. Allahu është falës i madh dhe mëshirëplotë", (El-Bekare, 218). Të dashur vëllezër e motra, sot është dita e parë e muajit Muharrem,...
... lexo të plotë .....

Festa e Kurban bajramit është e lidhur ngushtë edhe me Haxhin, i cili është obligim i pestë themelor i myslimanëve dhe paraqet ngjarje të adhurimit të Allahut, si dhe ngjarje e kontratave dhe tubimeve të myslimanëve.
... lexo të plotë .....

Shumë libra janë shkruar për vlerat e dhjetë ditëve të para të Dhul-Hixhes, dhe, pothuajse, e gjithë është thënë në lidhje me ibadetet dhe vlerat e tyre në këtë muaj të bekuar. Dhjetë ditët e para të Dhul-Hixhes janë ditë të bekuara. Kjo tregon në...
... lexo të plotë .....

Muslimanët kanë dy festa, dy bajrame, Bajramin e Ramazanit dhe Bajramin e Kurbanit. Këtë qartë e ka theksuar Muhammedi a.s. në një hadith të tij. Kjo festë ka edhe përmbajtjen e saj, gëzimin, harenë, në çka tregon edhe shembulli i Ebu Bekrit r.a., i...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...