Ishte ditë feste dhe gëzimi. Atmosfera nëpër rrugët e Medinës ishte shumë e këndshme. Të gjithë njerëzit, të rinj e të moshuar, ishin veshur me rrobët më të mira të tyre për këtë ditë të veçantë të Bajramit. Meqë ishte koha për të falur namazin e...
... lexo të plotë .....

Së pari, paratë që ai shpenzon duhet të vijnë nga burime hallall. Gjithashtu, ai duhet të përpiqet që të shmang kryerjen e ndonjë biznesi teksa është në Haxh, pasi një gjë e tillë do të zaptonte zemrën e tij dhe do të shpërqendronte vëmendjen e...
... lexo të plotë .....

Punët ndahen në të lehta ose të vështira, për të cilat shpërblimin e merr në vlerë monetare dhe kaq, por ka edhe punë të cilat, për disa mund të jenë të lehta e për disa të tjerë të vështira, por që më në fund ofrojnë një shpërblim shumë më të madh...
... lexo të plotë .....

Lejletu'l-Kadri (Nata e Kadrit) është pika më kulminante e muajit të shenjtë të Ramazanit. Në këtë natë zbriti Kur'ani Kerimi, Libri i fundit i Allahut të Madhërishëm tek Pejgamberi i Tij i fundit, Muhammedi s.a.v.s., i cili Libër është udhëzim për...
... lexo të plotë .....

Ebu Hurejre (r.a.) transmeton se Profeti (a.s.) ka thënë: "Ai i cili falet gjatë netëve të Ramazanit me besim dhe duke shpresuar shpërblimin, i falen të gjitha mëkatet e kaluara". Ky hadith profetik flet për faljen e namazit gjatë netëve të muajit Ramazan...
... lexo të plotë .....

I Dërguari i Allahut kur hynin tre muajt lexonte këtë lutje: "O Zot na beko në Rexhep dhe në Shaban dhe na mundëso ta presim Ramazanin!", (Taberani dhe Ahmedi). E lamë pas muajin Rexhep sipas kalendarit islam. Dita e parë e muajit Shaban ishte dje me 19...
... lexo të plotë .....

Nga burimet Islame, mësojmë se Nata e Beratit njihet për këto pesë veçori: 1. - Në këtë natë bëhet ndarja dhe përzgjedhja e punëve më të rëndësishme. 2. - Adhurimet që bëhen në këtë natë dhe agjërimi që mbahet ditën, kanë vlera shumë të mëdha. 3. -...
... lexo të plotë .....

Israja dhe Miraxhi formojnë një tjetër formë prej formave të lidhjes në mes të Dërguarit të All-llahut (a.s.) dhe Zotit të tij të Madhëruar, pasi shpallja hyjnore dhe dërgesa profetike, nuk ndryshojnë nga Israja dhe Miraxhi për nga kontakti, lidhja dhe...
... lexo të plotë .....

Gjendja e vështirë e muslimanëve në botën aktuale, gjendja e mjerë e tyre politike, ekonomike dhe kulturore në shumicën e botës së tanishme, përçarja e tyre brendapërbrenda bashkësisë muslimane, ofendimi, sharja dhe blasfemia mes tyre, vrasja e...
... lexo të plotë .....

Falënderimet dhe lëvdatat më të mëdha janë për Allahun e Madhëruar, Zotin dhe Krijuesin e të gjitha botëve. Selami dhe përshëndetjet tona qofshin edhe për të Dërguarin e Allahut, Muhammedin Alejhisselam, mbi familjen e tij të madhe, mbi shokët e...
... lexo të plotë .....

Prej atyre veprimeve të muslimanit, që cilësohen si mohuese ndaj besimit islam është edhe tallja me Islamin. Në Kur'an dhe në hadithe të Pejgamberit a.s., si nocion për talljen ka ardhur fjala "el-istihzau", që do të thotë, përqeshje, tall dikë,...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...