Mesele nga Imami Fahruddin Er-Razij mbi Akaidin 1Në Librin "Et-Tefsiru El-Kebir", nga Imami: "Fahruddin Er-Razij", i cili vdiq në vitin 604 hixhrij, libri u botua nga: "Dar El-Kutub El-Ilmije", në vitin 1425 hixhrij, është botimi i dytë, në Kapitullin 29, në faqen 187 shkruan, si vijon:
- قال المتكلمون هذه المعية إما بالعلم وإما بالحفظ والحراسة وعلى التقديرين فقد انعقد الإجماع على أنه سبحانه ليس معنا بالمكان والجهة والحيز فإذا قوله وهو معكم لا بد فيه من التأويل وإذا جوزنا التأويل في موضع وجب تجويزه في سائر المواضع -
"Dijetarët e shkencës së Kelamit kanë thënë se: (ku do që të jeni), është ose me diturinë, ose me ruajtjen e mbrojtjen, cila do të jetë: 'eksiton konsensus se Ai (Allahu) nuk është me ne në Vend, anë apo hapësirë', thënia e të Lartmadhëruarit 'Ai është me ju', duhet patjetër të komentohet, nëse e lejojmë komentin në ndonjë vers, duhet të lejojmë në të gjitha versetet"._________________________

errazij1akaid

Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...