Vehabitë janë si "ateistët". Jetën e varrit e mendojne si shuarje. E besojnë përciptasi. Kinse dëshmojnë për barzakh në të njejtën kohë ç'vlerësojnë marrëdhënien njeri me të varrosur. Sheriati - varrezat, të vdekurit dhe të gjallët i ka vendos në...
... lexo të plotë .....

Çfarë është Imami dhe statuti i tij - sipas dijetarëve që u referohen Shi'at. Dallimi në mes një Imami dhe një të Dërguari. - Pa asnjë divergjencë: Imami nuk dallon nga i Dërguar i Zotit vetëm se në një çështje. I Dërguari i Zotit e sheh Xhibrlin a.s.,...
... lexo të plotë .....

Zinxhiri i ketij tarikati vazhdon deri tek kutbi i sulltanit te evlijave Bazullahil Eshheb Abdul Kadir El-Xhejlanit tek Ibn Tejmije te perftuar nga hanbelite: 'ibn Umer Ibn Kudama prej shejh Muwafakudin ibn Kudama prej imam ebi amrin ibn Kudama...
... lexo të plotë .....

Ngadhnjimi i ideologjisë vehabiste në trojet shqiptare ndryshe mund të lexohet edhe si 'Fitorja e Pirros' ndërsa bashkëveprimi me të pa dyshim është tradhëti dhe 'mëkat rrjedhës' edhe pas vdekjes. Hapësira që ka zënë në publikë vehabizmi jo pahiri, duke...
... lexo të plotë .....

Në mesin e shumë fraksioneve të vetëquajtura is¬lame, e që në esencë janë shkatërruese dhe me tendenca të errëta është edhe kadijanizmi-respektivisht xhemati i quajtur Xhemati Ahmedij. Të potencojmë qysh në fillim se ky fraksion objektivisht nuk ka...
... lexo të plotë .....

Shejh Huwejni: "Njeriu më i ditur në hadithin e Profetit a.s.", eshte njeri prej hoxhallareve selefi, reference e selefizmit ne mbare botën islame pranon para nxenesve te tij gabimet e bera prej tij kundrejt shkences se hadithit, hadithit Profetit a.s.,...
... lexo të plotë .....

Ibn Xhibrin, njëri prej vehabistëve më të njohur, e pranon në librin e tij duke thënë: "Pas përfundimit të shekullit të tretë, shekulli i fundit prej shekujve më të mirë, këta libra (librat që ai pëlqen), u lanë fatkeqësisht pas dore, dhe u ruajtën...
... lexo të plotë .....

Pergjigjja: "Vehabizmi është ndejkja e mendimit të Shejh Imam Muhamed ibn Abdulvehab ibn Sulejman ibn Alij Et-Temimi El-Hanbelij, i cili ka vdekur në vitin 1206 h. rahimaullah, në Der'a (Arabia Saudite) dhe varri i tij është i njohur atje".
... lexo të plotë .....

Vehabizmi, ose Lëvizja Vehabiste, ose siç dëshirojnë ithtarët e kësaj lëvizjeje ta quajmë në menyrë Utopike - Selefizmi, për gjatë historisë së tij revolucionare është perpjekur me të gjitha mënyrat për të provuar teorinë e tyre bedewino-nomade të...
... lexo të plotë .....

Pyetje: Në Kosovë (dhe vendet ku flitet Gjuha Shqipe) ka disa imam dhe jo vetëm imam por edhe persona me pozite më të lartë në institucione fetare (kryeimam) të cilët në disa ligjërime të tyre dhe derse Esh'aritë dhe Maturiditë i konsiderojnë grupe të...
... lexo të plotë .....

Dëgjojmë predikues nëpër internet që na mësojnë "Tevhidin" (imagjinar), dhe na thuhet që është e ndaluar t'i quajmë pseudo-selefistët e kohës tonë "vehabista" sepse el-Wehab është emër i Allahut, dhe me këtë sikur i atribuojmë hyjni atyre, ose me...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...