Ditët e Bajramit janë momente gëzimi dhe feste që Krijuesi i botëve i ka caktuar si të tilla. Ato mbartin në vetvete kënaqësinë e brendshme që buron prej zellit të përmbushjes së adhurimit dhe shpresës së arritjes së kënaqësisë së Krijuesit, që...
... lexo të plotë .....

Ndoshta kjo pyetje mund të duket e çuditshme. Por nuk ke përse të çuditesh. Le të lexojmë së bashku duke medituar rreth ajeteve kuranore: "Ne e kemi zbritur atë (Kuranin) në Natën e Kadrit. E kush mund të ta shpjegojë ty se ç'është nata e Kadrit?...
... lexo të plotë .....

Shprehja "I'tikaf" në kuptimin gjuhësor do të thotë: qëndrim, ndejtje, mbyllje, izolim dhe vazhdimësi në një send pa marrë parasysh se është vepër e mirë apo keqe. Kurse shprehja "I'tikaf" në terminologjinë e jurispudencës islame nënkupton:...
... lexo të plotë .....

Agjërimi është mesazh i cili thëret në mision shumë më të lartë se sa procesi i abstenimit nga pirja dhe të ngrënit, ai reflekton ftesën për arenën e shpirtërores përballë materiales dhe konsumit, koshiencën përballë instikit, zgjimit të intelektit ndaj...
... lexo të plotë .....

I dashuri ynë, zotëria i bijve të Ademit, Pejgamberi a.s. ishte njeri, por jo si gjithë njerëzit e tjerë. Historia e jetës së tij nuk është si historia e asnjë njeriu tjetër mbi sipërfaqen e tokës. Kjo sepse ai është shembulli më i mirë dhe drita...
... lexo të plotë .....

Natën që lidh ditën e 28 dhe të 29 të marsit hyn muaji i shtatë i kalendarit hënor, Rexhebi, i cili pasohet nga muaji Shaban, i quajtur njëkohësisht "Shehrullah el-Muadham" (Muaji Madhështor i Allahut) dhe, në fund, vjen muaji i bekuar Ramazan. Kjo...
... lexo të plotë .....

Argumentet logjike të shoqëruara nga shembuj alegorik, që do të shpalohen në vazhdim, për t'i dhënë një pasqyrim më të hollësishëm ekzistencës së Zotit - janë tërësisht në përputhje me arsyen e shëndoshë. Shembujt mund të jenë kompleks për ata që...
... lexo të plotë .....

Hoxhallarët tanë që punuan e vepruan me mishë e shpirt na lanë amanet shpjegimin dhe sqarimin e mësimeve Islame. Ata e bënë të tyren dhe arritën ta mbajnë xhematin dhe besimtarët të bashkuar e të unifikuar. E shpjeguan Islamin në frymën e ehli...
... lexo të plotë .....

Fillimisht mund të citojmë një ajet kur'anor, që është parim themelor i besimit islam dhe dispozita më madhështore me të cilën theksohet liria e plotë e besimit: "Nuk ka dhunë në fe". Në një vend tjetër, Kur'ani thekson qartë, se zgjidhja...
... lexo të plotë .....

Ashtu si çdo ngjarje tjetër e kalendarit islam, hixhreti zë një vend të rëndësishëm në jetën e myslimanit, sepse ai nuk është vetëm një udhëtim nga një vend në një tjetër, por nën hijen e mësimeve të Islamit, hixhreti është një rifreskim dhe...
... lexo të plotë .....

Të gjithë bashkohen se ai është njeriu që la më shumë mbresë dhe ndikim në historinë njerëzore. Mbi të gjitha një njeri i madh, një profet i denjë, një prijës sypatrembur, një diplomat i zoti, një komunikues i shkëlqyer, një paqebërës i vendosur,...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...