- Zufer b. Hudhejl (728-775), i lindur në Isfahan dhe ishte ndër nxënësit më të zgjuar të Ebu Hanifes. - Nuh b. Ebi Merjem (v. 789), nxënës i Ebu Hanifes. - Kasim b. Me'an (v. 791), ishte nxënës i Ebu Hanifes. - Ebu Jusuf (731-798), ishte nxënësi...
... lexo të plotë .....

Si pasojë e globalizimit dhe e shtrirjes së të mirave (me dhe pa thonjëza) materiale e teknologjike, sot s'ka pothuajse asnjë nga të rinjtë dhe të rejat që nuk e përdorin internetin dhe mediat sociale. Sot madje edhe shumë të moshuar janë bërë...
... lexo të plotë .....

migrimi profetik nuk ishte thjesht një largim nga frika e politeistëve dhe torturave të tyre, por myslimanët emigronin për të hedhur në mënyrën më të shëndoshë themelet e shoqërisë islame në një vend të sigurt. Profeti Muhamed a.s. nuk ishte...
... lexo të plotë .....

Kurban Bajrami është festa që simbolizon, midis të tjerave, sakrificën sublime të njeriut të përsosur, me emrin e së cilës janë të lidhur ngjarje madhore që kanë ndryshuar rrjedhën e historisë, si: 'rindërtimi i Qabes, haxhi, emërtimi "mysliman"',...
... lexo të plotë .....

Është fakt i pa kontestuar se koha sipas argumenteve dhe parimeve autentike islame është sendi më i shtrenjtë për njeriun, e që nuk mund ta blejë me asgjë. Njeriu në përgjithësi, e besimtari islam në veçanti, është i obliguar që me veprimtarinë e...
... lexo të plotë .....

Shpirti i njeriut ka nevojë dhe duhet të argëtohet kohë pas kohe, për këtë arsye Islami ka paraparë festat e dy bajrameve për myslimanët. Festat në Islam janë të lidhura me detyrat e myslimanit në përputhje me urdhrat e Allahut të Plotfuqishëm...
... lexo të plotë .....

Akidja e Ebu Hanifes dhe e bashkëpunëtorëve të tij Ebu Jusufit dhe Muhamed sh-Shejbaniut është e sintetizuar dhe manifestuar në një manifest të vetëm dhe kuptimplotë që quhet Akideh et-Tahauije nga Imam Tahauiju, bashkëkohës i Imam Esh'ariut.
... lexo të plotë .....

Të nderuar vëllezër e motra! Pas një muaj agjërimi e sakrifice, sot feston bota mbarë ditën e Fitër Bajramit, një prej festave më me rëndësi në kalendarin e fesë sonë Islame. Me këtë rast e në këtë ditë feste jemi të gëzuar ngase kemi përfunduar me...
... lexo të plotë .....

Ramazani është muaji më i dashur për Allahun nga gjithë të tjerët, ditët e të cilit janë më të rëndësishme se gjithë ditët e tjera, netët e të cilit janë më të vlefshme nga të gjitha netët e tjera, orët e të cilit janë më të mira nga gjithë orët e...
... lexo të plotë .....

Përhapja e pandemisë COVID-19 bëri që xhamitë të mbesin të mbyllura edhe gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Komisioni e Ez'heri Sherifit për fetva elektronike, na jep disa udhëzime se si ta kalojmë Ramazanin në shtëpitë tona.
... lexo të plotë .....

Pejgamberi a.s., sikurse thamë, iu nënshtrua mundimeve e torturave të shumta të pabesimtarëve. Në të njëjtin vit, në "Vitin e pikëllimit", i vdiq bashkëshortja Hatixhe r.a., që ishte prehje dhe përkrahëse e denjë, sa herë që ai përballej me...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...