Në historinë e njerëzimit dihet se ka ekzistuar politeizmi dhe monoteizmi. Feja Islame është fe monoteiste dhe muslimanët janë monoteist. Shihet se e kundërta e monoteizmit është politeizmi, e nuk mund të quhet monoteizmi politeizëm.
... lexo të plotë .....

Me formën dhe shkollën e interpretimit fetar vehabist-selefist, të katapultuar në trojet shqiptare pas viteve të 90-ta, besimtari "i drejtë" mysliman nuk duhet të pranoj tjetrin në shoqëri dhe bashkëpunim, i cili nuk i takon besimit Islam!
... lexo të plotë .....

Profesori në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë, Xhabir Hamiti thotë se në Kosovë edhe me tej është duke u instaluar mentaliteti vehabist-selefist. Përmes një shkrimi në Facebook, Hamiti ka thënë se edhe studentët kosovarë që studiojnë në...
... lexo të plotë .....

Vehabitë janë si "ateistët". Jetën e varrit e mendojne si shuarje. E besojnë përciptasi. Kinse dëshmojnë për barzakh në të njejtën kohë ç'vlerësojnë marrëdhënien njeri me të varrosur. Sheriati - varrezat, të vdekurit dhe të gjallët i ka vendos në...
... lexo të plotë .....

Çfarë është Imami dhe statuti i tij - sipas dijetarëve që u referohen Shi'at. Dallimi në mes një Imami dhe një të Dërguari. - Pa asnjë divergjencë: Imami nuk dallon nga i Dërguar i Zotit vetëm se në një çështje. I Dërguari i Zotit e sheh Xhibrlin a.s.,...
... lexo të plotë .....

Zinxhiri i ketij tarikati vazhdon deri tek kutbi i sulltanit te evlijave Bazullahil Eshheb Abdul Kadir El-Xhejlanit tek Ibn Tejmije te perftuar nga hanbelite: 'ibn Umer Ibn Kudama prej shejh Muwafakudin ibn Kudama prej imam ebi amrin ibn Kudama...
... lexo të plotë .....

Ngadhnjimi i ideologjisë vehabiste në trojet shqiptare ndryshe mund të lexohet edhe si 'Fitorja e Pirros' ndërsa bashkëveprimi me të pa dyshim është tradhëti dhe 'mëkat rrjedhës' edhe pas vdekjes. Hapësira që ka zënë në publikë vehabizmi jo pahiri, duke...
... lexo të plotë .....

Në mesin e shumë fraksioneve të vetëquajtura is¬lame, e që në esencë janë shkatërruese dhe me tendenca të errëta është edhe kadijanizmi-respektivisht xhemati i quajtur Xhemati Ahmedij. Të potencojmë qysh në fillim se ky fraksion objektivisht nuk ka...
... lexo të plotë .....

Shejh Huwejni: "Njeriu më i ditur në hadithin e Profetit a.s.", eshte njeri prej hoxhallareve selefi, reference e selefizmit ne mbare botën islame pranon para nxenesve te tij gabimet e bera prej tij kundrejt shkences se hadithit, hadithit Profetit a.s.,...
... lexo të plotë .....

Ibn Xhibrin, njëri prej vehabistëve më të njohur, e pranon në librin e tij duke thënë: "Pas përfundimit të shekullit të tretë, shekulli i fundit prej shekujve më të mirë, këta libra (librat që ai pëlqen), u lanë fatkeqësisht pas dore, dhe u ruajtën...
... lexo të plotë .....

Pergjigjja: "Vehabizmi është ndejkja e mendimit të Shejh Imam Muhamed ibn Abdulvehab ibn Sulejman ibn Alij Et-Temimi El-Hanbelij, i cili ka vdekur në vitin 1206 h. rahimaullah, në Der'a (Arabia Saudite) dhe varri i tij është i njohur atje".
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...