El-Hamdulilah, rifilloi haxhi pas një pauze pandemike edhe për muslimanët jashtë arabisë Saudite. Muhabete sokaqesh, analiza kafiçash, pa krip, pa analizë, pa informacionet e duhura, pa përgatitje profesionale, ngritin zërin se haxhi shumë...
Muslimanët priten më shumë se tetëqindë vite për tu realizuar përgzimi profetik për çlirimin e Konstantinopojës, ishte ëndërr e shtrenjët dhe shpresë e madhe e shumë trimave, dhe vazhdoi qëllim esencial i cili i përvëloi zemrat e besimtarëve jo për...
Agjërimi është një prej shtyllave të Islamit, por edhe një parim universal i praktikuar edhe nga popujt e epokave të tjera historike. Këtë të vërtetë na e kumton Kur'ani i shenjtë: "O ju që keni besuar, agjërimi u bë obligim për ju ashtu siç ka...
- Televizioni: Ky është një vjedhës i rrezikshëm, i cili bën edhe dobësimin e agjërimit dhe zvogëlimin e sevapit, përmes serialeve dhe programeve boshe. - Tregu: Ky vjedhës ua shpenzon pasurinë dhe kohën pa llogari. Përcakto qëllimin tënd kur del...
Disa njerëzit siç janë, emancipuesit, cilivilizuesit, etj., e ku ta di une si i kanë emrat e tyre që natë e ditë na ofejdonjë neve fetarëve se kinse fanatizmi fetar qenka pengesa kryesore për realizimin e "të drejtave të femrave me burrat" sepse po të...
Në këtë trajtesë do të flasim për një çështje aktuale, që ka të bëjë me marrjen e abdesit nga femrat me manikyrin që e vendosin mbi thonjtë e tyre, në mënyrë që të kuptohet drejtë se abdesi i tillë a është i vlefshëm, apo duhet patjetër të largohet...
Në një kohë kur njerëzit nuk donin vajza, Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem tha, se: 'vajza është një mjet me të cilin babai mund ta fiton Xhennetin, dhe se gruaja e plotëson gjysmen e fesë së burrit të saj, dhe se Xhenneti i fëmijëve...
Cilat jane shtetet qe e zbatojne me se shumti Sheriatin dhe Parimet e Islamit? Universiteti George Washington publikon nje studim ku rradhit shtetet qe i permbahen me shume vlerave te Islamit. Ne vendin e pare nuk ishte Arabia Saudite, dhe as shume...
Qabja është Kibla, i.e., drejtimi, nga i cili Muslimanët i kthejnë fytyrat gjatë namazit (i.e., të falurit) të tyre. Është e rëndësishme të theksohet se edhe pse Muslimanët gjatë të falurit i kthejnë fytyrat nga Qabja, ata nuk e adhurojnë atë...
Është raportuar se dijetari i shquar Esh-Sha'ravi, një herë kishte treguar: Me një rast debatova me një musliman ekstremist, dhe e pyeta: "A është e lejuar (hallall) vendosja e eksplozivit dhe hedhja në erë e një klubi nate në një vend musliman, apo...
Birra e quajtur "pa alkool" është e ndaluar për këto arsye: 1. Sepse birra e quajtur pa alkool, nuk është e vërtetë se është pa alkool, dhe këtë e kanë vërtetuar shumë qendra të rëndësishme laboratorike. 2. Emri i saj dhe ambulazhi i birrave me...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...