Birra e quajtur "pa alkool" është e ndaluar për këto arsye: 1. Sepse birra e quajtur pa alkool, nuk është e vërtetë se është pa alkool, dhe këtë e kanë vërtetuar shumë qendra të rëndësishme laboratorike. 2. Emri i saj dhe ambulazhi i birrave me...
Pacientit për t'i bërë një analizë me metodën PCR, atij i mblidhen prova të pështymës nëpërmjet një copëze pambuku të ngjitur në një shkop elastik të plastikës që futet thellë në fytyn e tij për mbledhje të këtyre provave. Kjo gjë a e prish...
Në Pakistan vizitova një institut të hadithit. Mijëra studentë po memorizonin një hadith të Ebu Davudit në lidhje me taharetin (pastrimin) dhe po lexonin me përkushtimin më të madh. Megjithatë, në institut nuk gjeta një vend të pastër për të marrë...
Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Ndërsa bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin (a.s.) për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij...
Meqenese hoxha Mazllumi po bon zullum me hoxhallaret qe kendojne Kur'an per te vdekurit, duke mbajt qendrimin e pakices se Ulemave te Ymetit (disa shafii dhe disa maliki) dhe zullumi qendron ne faktin se ai e fsheh se shumica e Ulemave, mes tyre...
Edhe unë pajtohem se Kur'ani nuk është për të vdekurit! Pra, askush prej hoxhallarëve, e as prej xhematit: 'nuk ka shku te varrezat, me ua mbajtë një ligjeratë, për hallallin ose haramin, për pastërtinë, për namazin se si falet e çka e prish, apo...
Sunitët e çmojnë jashtëzakonisht ehli-bejtin në përgjithësi dhe hz. Husejnin në veçanti, ashtu siç e kërkon suneti i Muhamedit (a.s.), sikur që edhe shpjegohet në hyrje të këtij libri. Prandaj, sunitët masakrën në Kerbela e konsiderojnë si një nga...
Kohëve të fundit është përhapur ideja se mishin e kurbanit të cilin e ndajnë pronarët e kurbanëve po keqpërdoret nga ata që ju jepet ky mish si sadeka, sidomos kur është në pyetje mishi i kurbanit të dhenve, nën pretekstin se kinse po i vjen era...
Reduktimi i fesë së Allahut në profesione të ndryshme për përfitime materiale është denigrim i skajshëm që i bëhet Islamit. Janë të neveritshme tendencat për arsyetimin e këtyre profesioneve duke u thirrë në sunnetin e Pejgamberit. Tjetër është të...
ipas kalendarit hënor, në vijim pas Ramazanit, vjen muaji Shevval. Gjatë Ramazanit, myslimanët u mësuan ta kalojnë kohën 24-orëshe me një durim të gjatë e të posaçëm, gjatë të cilit u edukuan në mënyrë krejt të ndryshme nga koha tjetër, nga ditët e...
Në kërkim të alternativave për të mundur të falemi në xhami gjatë kohës së izolimit për shkak të Pandemisë COVID-19 dhe në veçanti gjatë Ramazanit muslimanë të shumtë në botë e kanë menduar, se a thua mundet të falemi në xhami duke qëndruar larg...
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...