Vehabitë si 'Ateistët' jeta e varrit është shuarje!Vehabitë janë si "Ateistët". Jetën e varrit e mendojne si shuarje.

E besojnë përciptasi. Kinse dëshmojnë për barzakh në të njejtën kohë ç'vlerësojnë marrëdhënien njeri me të varrosur.

Sheriati - varrezat, të vdekurit dhe të gjallët i ka vendos në dy lemi të shkencës së teologjisë: 'leminë e akides dhe lëminë e fik'hut'.

Sheriati për të vërtetuar dhe rrënjosur tek besimtari besimin në botën e përtejme dhe stacionin e parë barzakhun-varrezat, na ka drejtuar tek kendimi i Kuranit dhe suren Jasin, etj., duke na thënë që kendimi i shkon të vdekurit ashtu sikurse i vdekuri ndien hapat dhe vizitat e të gjallëve.

Mer qyp nerdeni!

A se di që muslimanët varrosen veç nga jobesimtarë me qëllim që mos të degjojnë rënkimet e jobesimtarëve. Kështu është e kundërta e besimtarëve që lumturohen me lutje, vizita këndim Kurani, etj..

Për këtë qëllim medhhebet e kanë konsideruar kendimin e sures Jasin tek varri mustehab. Veçanerisht medhhebi i imam Ahmed ibn Hambelit të cilit vehabitë ja kanë fallsifikuar përmbajtjen.Autor: Eduard SHEFKIU

Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...