Ramazani zë një vend të veçantë në zemrat dhe mendjet e besimtarëve myslimanë anembanë botës islame. Ata gjatë këtij muaji ushtrojnë njërin prej adhurimeve bazë të fesë islame, të cilin, njerëzimi mbarë, në një formë a në një tjetër, e ka...
... lexo të plotë .....

Natyrisht se pranohet, në Islam çdo gjë ka llogarinë e tij, sipas fjalëve të Lartëmadhërishmit: "Ai që ka punuar ndonjë të mirë, qoftë ajo e vogël madje sa thërmia, do ta shohin atë, kurse ai që ka punuar të keqe, qoftë madje sa thërmia - do ta...
... lexo të plotë .....

Po, e lexove saktë. Pikërisht në Xhihad të thërras. Në xhihadin e madh, atë që jo çdokush ka guximin ta bëjë. Vetëm më të guximshmit, më të fortët, më të vendosurit mund të shkojnë në xhihadin e madh. Eja, bashkohu edhe ti për xhihadin e madh, e...
... lexo të plotë .....

Ditëve të fundit nëpër portale sa i përket natës së Israsë dhe Miraxhit, po lexojmë lloj lloj interpretime dhe shpjegime që jo vetëm se janë irracionale por edhe tërësisht të pa kripura. Ajo që është më interesante dhe më absurde është interpretimi se:...
... lexo të plotë .....

Ai u lind në Shkodër në vitin 1923, në vitin 1937 së bashku me familjen e tij emigroi drejt Sirisë. Në vitin 1947 u diplomua në Universitetin "Al-Az-har" në Egjipt. Disa nga dijetarët prej të cilëve mori dije Vehbi Sulejman Gavoçi ishin: Muhamed...
... lexo të plotë .....

Muhamedi a.s. ishte pejgamberi i fundit, i zgjedhuri nga mesi i të zgjedhurve. Njeriu që edukoi një popull injorant, shoi veset e liga dhe përmirësoi sjelljet vulgare të atij populli. Atë e ndiqnin dhe e pasonin në çdo hap shokët e tij.
... lexo të plotë .....

Jeta e njeriut të parë në tokë filloi me hixhret (emigrim). Ademi a.s. me anën e hixhretit solli udhëzimin e parë në tokë, njohuritë e para mbi jetën dhe botën. Kjo si duket paralajmëronte se hixhreti do të jetë pjesë përbërëse e rrugës jetësore të...
... lexo të plotë .....

Të gjithë muslimanët e festojnë kurban bajramin, ose kanë dëgjuar për këtë festë por një pakicë e di filozofinë e tij. Para shumë shekujsh një profet i nderuar me emrin Ibrahim, luste Allahun, Krijuesin e tij, që t'i dhuronte një fëmijë: "Zoti im, më...
... lexo të plotë .....

Në këto rreshta do të flasim për disa ditë të cilat nuk janë si të tjerat, ditë ku punët e mira kanë më shumë vlerë se në çdo kohë tjetër përfshirë këtu edhe përpjekjen në rrugë të Zotit. Këto ditë janë një periudhë ku besimtarët ftohen të marrin...
... lexo të plotë .....

Ashtu siç është përmendur nga Allahu i Lartësuar se ky muaj është muaj i kthimit te Ai, bërja e paqes me Të, kërkimi i faljes prej Tij dhe ecja drejt Tij, gjithashtu është heroizëm që këtë kthim te Ai dhe këtë pendim ta vazhdojmë edhe pas muajit të...
... lexo të plotë .....

Bajrami nis me përfundimin e agjërimit njëmujor të Ramazanit dhe vazhdon tri ditë. Quhet ndryshe edhe Bajrami i Madh apo Fitër Bajrami, meqë gjatë Ramazanit jepet sadakaja e fitrit, për begatitë dhe mirësitë e falura nga Allahu gjatë këtij muaji...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...