Detyrat ne muajin Rebiul EvelE verteta dhe realiteti (hakikati) i kahershem i Profetit Muhamed (a.s.) ne librin e Ibn Rexhep El Hambeli (Lataif El-Mearif ...).

Ibn Rexhep El Hambeli ne librin e tij "botkuptimet tejndricuese per evenimentet vjetore dhe detyrat qe dalin".

Kapitulli: 'Detyrat ne muajin Rebiul Evel'.


Kuvendi i pare ne kujtim te lindjes se Profetit Muhamed (a.s.)

Prej Irbad ibn Sarije prej Profetit Muhamed (a.s.) tha: "Une tek Allahu - ne umul Kitab (nena e librit) - jam vula e Profeteve nderkohe qe Ademi ishte thjeshte trup pa shpirt. Do ju njoftoj per shpjegimin e saj: 'lutja e Ibrahimit (a.s.), pergezimi i Isait (a.s.), endrra e nenes time e cila pa drite qe dilte prej saj duke ndricuar ndertesat e Shamit'. Keshtu kane pare dhe nenat e profeteve te tjere", imam Ahmed dhe Hakimi.

Profetesia e profetit Muhamed ka qene para se Allahu te krijoje krijesat dhe ta sillte profetin Muhamed ne kete dynja. Ishte e shkruajtur ne "umul kitab" para se ti futej shpirti Ademit (a.s.), Umul Kitab eshte komentuar dhe si "lewhul mahfudh/tabela e ruajtur". Allahu thote ne Kuran "Allahu fshin cfare te doje dhe le ate qe don dhe ai posedon 'umul kitab'".

Prej gjera qe Allahu ka caktuar ne umul kitab eshte se profeti Muhamed (a.s.) eshte vula e profeteve. Nga kjo kohe krijesat kaluan nga stadi i dijes se Allahut ne nivelin e librit "umul kitab". Kjo eshte nje lloj prej llojeve te ekzistences se jashtme. Per kete arsye e pyeta Seid ibn Rashid duke pyetur dhe Atane: a ishte Profeti (a.s.) profet para se te krijohej? Tha: pasha Zotin ishte! Posi, 1000vjet para se te krijohej dynjaja.

Imam Ahmed ibn Hambel r.a nga transmetimi i Muhena "kur je shkrujt Profet". Imam Ahmed thote nese ky rivajet eshte i sakte atehere i ngarkohet hadithit qe sapo permendem te Irbad Ibn Sarije per cilesimin e profetesise se Profetit Muhamed (a.s.) dhe shfaqjen e tij ne ekzistence. Nga Ebu Hurejreh r.a. transmeton, kur je bere Profet, ai tha "kur Ademi ishte pa ju fut shpirti", Tirmidhiu.

Prej Shabiut r.a. tha: nje zotni i tha Profetit Muhamed (a.s.) "kur je bere Profet? Ai tha: isha Profet kur Ademit nuk i ishte futur shpirti - nderkohe qe mua me moren 'mithakun' besen". Ky transmetim nenkupton se njerezimi doli nga shtylla kurrizore e Ademit (a.s.) dhe ju mor besa para se ti futej shpirti Ademit (a.s.) ky transmetm ka ardhe dhe nga Selman El Farisiu r.a dhe nga shume selef duke sjelle dhe ndermend ajetin Kuranor "ju krijuam, ju formuam dhe me pas i thame enjgjejve qe ti bejne sexhde Ademit". Nje pjese tjeter e selefit mendojne se besa njerezimit ju eshte mare pasi Ademit (a.s.) i ishte futur shpirti. Keshtu del nga shume rivajete dhe transmetime. Nderkohe qe persa i perket Muhamedit (a.s.) eshte se profetit Muhamed (a.s.) besa i eshte mare para se Ademit ti futej shpirti. Kjo ishte e vecante per profetin Muhamed (a.s.).

Sepse Muhamed (a.s.) ishte synimi ne krijimin e llojit te njerezimit.

Ai (a.s.) eshte esenca e gjithe krijesave, perfundimi i saj dhe nderlidhja e gjithe nyjes "krijmtari".

Nuk eshte larg mendjes qe Ai (a.s.) ka dale nga shtylla kurrizore e Ademit per te dhene besen para futjes se shpirtit.

Ka transmetime se Ademi (a.s.) pa emrin e Muhamedit (a.s.) te shkruajtur ne arsh dhe Allahu i tha Ademit: mos ishte Muhamedi (a.s.) nuk do te krijoja. El-Hakim. Qe nenkupton se nderkohe qe Ademi u formua nga dheu prej tij nxorren Muhamedin (a.s.), ju dha profetesia dhe ju mor besa me pas u kthye tek Ademi (a.s.) mbeti aty deri ne castin kur erdh ne kete dynja. Per kete e deshmon dhe Katade ne nje rivajet se Profeti (a.s.) tha: "isha profeti i pare nder krijesat dhe i fundit kur u dergova". Po ashtu ne nje rivajet tjeter: "isha i pari ne krijim". Katade r.a citoi ajetin kuranor "nderkohe ne i morem besen Profeteve po ashtu dhe ty (Muhamed) dhe Nuhut, Ibrahimit, Musait dhe Isait birit te Merjemit". E filloi Allahu me Muhamedin (a.s.) para Nuhut qe ishte i derguari i pare.

Pra qe Muhamedi (a.s.) ishte i derguari i pare krijese dhe i fundit kur lindi sepse ai u nxorr nga shtylla kurrizore (palca e Ademit) e Ademit. Nuk thuhet se Ademi ishte krijesa e pare. Sepse ai ishte pa shpirt ndersa Muhamedi (a.s.) ishte gjalle kur doli prej Ademit si profet dhe kur ju mor besa. Pra ishte i pari profeteve dhe i fundit i derguar si rezultat se koha e tij e shpalljes ishte me vone se te tjeret.

Imam Ahmed ibn Hambel ka kundershtu me hadithin e Irbadit te lartpermendur ata qe e kundershtojne kete fakt. Ai thote se Muhamedi (a.s.) ka vazhdu te jete gjithmone ne tewhid qysh kur u krijua dhe ka lindur lajmetar (profet). Profetesia e tij ishte e kahershme qysh kur ju mor besa.Autor: Ibn Rexhep El-Hambeli

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...