Në veprën "Ilmulhal" nga autor Llukman Neziri botuar vitin 2021, vepër kjo pa fusnota, pa literaturë konsultuese, pa recensent, pa lektor, pa isbn, pa katalogizim, pa metodologji dhe kritere shkencore, në faqen 94 autori thotë: "Ashtu siç lejohet të...
Pse i lëvizni bythët kështu, i habitun një hoxhë iu drejtua fshatarëve derisa po merrnin abdes në fshat,... Kështu na ka mësuar imami, ia kthyen hoxhës së pa njohur. Si more ashtu? Pyteni hoxhën i thanë. Hoxha i panjohur hyri në xhami dhe e pyeti...
"Hesht ti nuk ke mësues"! Kështu i kishin thënë ulematë e Marokut e Tunizisë një dijetari i cili kishte qenë autodidaktë dhe u ishte drejtuar me një thirrje atyre! Dija në islam ka kritere e metodologji. Ajo merret duke u ulur në banka para ulemave...
Sikur të ishte gjallë hazreti Umeri r.a., njerëzit që falin teravinë vetëm me 8 reqate, ai do ti pyeste pse nuk falni 20 reqate?! Ata do të thonin se teravia sipas sunetit falet me 8 reqate dhe jo me 20-të!!! Hazreti Omeri do ti qortonte duke u...
Derisa isha në Bruksel, në një udhëkryq të qytetit pashë një grua të moshuar. Në momentin kur kalonim u hap sinjali për kalimin e automjeteve, por gruaja e moshuar ishte aq shumë e lodhur, saqë nuk e mbanin këmbët e saja. Dëshironte të kalojë...
Neve nuk na nevojitet 'reforma' Islame, siç mendojnë disa muslimanë, sepse ai vetvetiu është i përkryer. Ajo që duhet të reformojmë është qëndrimi ynë ndaj Islamit, përtacia jonë, mendjemadhësia jonë, shkurtpamësia jonē, shkurtimisht mangësitë tona e...
Në historinë e njerëzimit njihen lëvizje të ndryshme në drejtime të ndryshme. Lëvizje të tilla ka edhe sot e kësaj dite edhe në mesin e myslimanëve. Edhe kohëve të fundit, kemi lëvizje të quajtura islame, që luftojnë për një "islam liberal" disa po e...
Babai ideologjik i vehabistëve, Ibni Tejmije (vd. 728h/1328), në trajtesën e tij të famshme er-Risaleh el-'Arshijeh, diskuton pyetjen se a është bota e rrumbullakët apo e sheshtë. Ai shkruan: '[Se] trupat qiellor janë të rrumbullakët (ar:...
Pejgamberi salallahu alejhi ve selem ndërroi jetë në muajin rabiu'l-evel të vitit 11 hixhri. Ajo ditë ishte e hënë dhe kaq. Data nuk dihet, por absolutisht është e pamundur të jetë 12 i këtij muaji. Ngase, Buhariu në Sahihun e tij, në transmetimin 1837 shënon...
Keshtu disa, argumentohen dhe ta konsiderojne nje pune qe po ben si 'Bidat' ose 'Haram'... More miq te nderuar! Ju qe keni studiuar 'Usul-ed-Din', (Burimet e Sheriatit Islam), pa me tregoni cila prej ketyre burimeve eshte dicka qe quhet: 'Nuk e ka...
E verteta dhe realiteti (hakikati) i kahershem i Profetit Muhamed (a.s.) ne librin e Ibn Rexhep El Hambeli (Lataif El-Mearif...). Ibn Rexhep El Hambeli ne librin e tij "botkuptimet tejndricuese per evenimentet vjetore dhe detyrat qe dalin"...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...