Të pyesësh a ishin sahabët maturidij, apo a ishte Pejgamberi hanefij, është shenjë që tregon dy gjëra: 1. Ose je injorant total. 2. Ose je tinëzar që bën pyetje provokuese për të nxitur fitne. Pyetja është po aq idiote, sikur të pyesësh a kanë...
Përgjithësisht është besuar se Shkolla Hanbelite e mendimit fetar islam ishte kundërshtare e misticizmit islam, i njohur si Sufizëm. Po ashtu, përgjithësisht besohej se Ibn Taimiya, një doktor i rëndësishëm i kësaj shkolle, ishte një armik i betuar i...
Xhamitë në të gjithë Republikën e Turqisë mbajtën sot një lutje për Al-Kudsin, ndërsa imamët gjatë hutbes thanë se populli turk ka qenë gjithmonë me vëllezërit palestinezë dhe se do të jetë edhe kur është fjala për mbrojtjen e statusit të...
"... pra largohuni nga ndytësitë e idhujve dhe largohuni fjalës shpifëse", (al-Haxh:30). Ndyrësinë e idhujve ne po e shohim në jetën tonë të përditëshme, prandaj edhe na tha "Largohuni" dhe na tha " ndytësitë", pasi idhujt si trupa në vete, nuk ka...
Profesoreshë, teologe, misionare, priftëreshë, predikuese fundamentaliste e krishterë, një kandidate jo bash ideale për të pranuar islamin. Para 6 vjetëve, pasi isha edukuar në kishën e krishterë (së pari si katoliko-romane, e më pas si një e...
Një sqarim i shkurtë. Këtë sqarim po e bëjë për ata që dëshirojnë të dinë të vërtetën. Sikur po plasohet ideja se puna në islam nuk është Farz. Konsideroj se kjo far fetvaje është dashakeqëse, tendencioze, e gabuar dhe jo profesionale e nënçmuese...
Si mund ta shohim Token nga Hena?! Ashtu sikurse e shohim Henen e shohim edhe Token. Me ka qelluar disa here te pyes njerez te lexueshem, si do mund ta shihnim Token nese do ishim ne Hene?! Pergjigjja ka qene: duhet te shikojme poshte. I thoja:...
Sipas medh'hebit hanefij, është e papëlqyer (Mekruh) të falet tehexhudi dhe namazet tjera nafile në xhemat, përpos për namazin e teravive (në ramazan), namazin e eklipsit (kusuf) dhe namazit të thatësisë (istiska). Juristët hanefij (fukaha) kanë...
Disa të "mençur" mohojnë alegorinë në argumentet islame, andaj çdo gjë duhet kuptuar fjalët në kuptimin e saj të vërtetë. Ani mirë shumë, i thash po a ka mundësi të shpjegojmë hadithin e Pejgaberit a.s. ku thotë: "Bënë bismila dhe ha me dorën e...
Sipas fjalori të Oxfordit, me fjalën "ekstremist", nënkuptohet personi i cili ka pikëpamje ekstreme - jo të zakonshme. Kurse sipas fjalorit të Beal-bekiut anglisht-arabisht, "ekstremisti" është personi i cili e ka kaluar mesataren. Ndërsa fjalori më i...
Shejh Salih el-Feuzan në librin e tij: "El Irshad ila sahihil litikad ue raddu ala ehli shirki ue ilhad", thotë: Citoj përkthyesin: "Ai që i ndan bidatet në të mira dhe të këqija është gabimtar dhe kundërshtues i fjalës së Pejgamberit, sal-lallahu alejhi...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...