Nata e Kadrit është mundësi zgjimi... Nga hutimi, nga egoizmi, nga vetëkënaqësia, nga dëshira për t'u dukur ç'ka realisht nuk jemi, për t'u pastruar nga hilet, hipokrizia, varfëria e shpirtit, rendja pas botës, ndjenjat e madhështisë dhe ato të...
... lexo të plotë .....

Gjatë ramazanit, myslimanët shtojnë përkushtimet e tyre ndaj Zotit përmes agjërimit dhe lutjeve të tyre. Krahas pesë kohëve të zakonshme të faljes brenda 24 orëve, myslimanët përgjatë zhvillimit historik të tyre e kanë shtuar edhe namazin opcional dhe...
... lexo të plotë .....

Falënderimi i takon vetëm Allahut i cili e bëri ramazanin zotëri të gjithë muajve dhe dyfishues të mirësive dhe veprave. Atë e falënderojmë dhe lavdërojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi imamin e...
... lexo të plotë .....

Në kalendarin islam ndodhen disa data dhe muaj të shënuar, të cilët feja islame i ka dhënë një rëndësi të veçantë. Ashtu sikundër jemi mësuar të dimë për muajin Ramazan dhe mirësitë e tij, po ashtu edhe data të shënuar dhe muaj te shënuar feja...
... lexo të plotë .....

Dihet mire parimi nga të gjithë ne se, myslimanët kudo që jetojnë, brenda shtetit islam apo jashtë tij, janë të obliguar (farz) që të zhvillojnë një jetë të organizuar. Ky parim mbështetet në hadithin e Pejgamberit a.s., i transmetuar nga Abdullah b. Amri...
... lexo të plotë .....

Sipas mësimeve të Islamit, nata e Israsë dhe Mi'raxhit është nata më e rëndësishme në historinë e njerëzimit, menjëherë pas Lejletu'l-Kadrit. Është nata kur njeriu u shkëput për një çast nga toka dhe ngjitet drejt detërave të hapur të qiellit të...
... lexo të plotë .....

Falënderimi qoftë për Allahun e Plotfuqishëm, i Cili na ka dhënë dhe na jep begati të panumërta. Salavatet, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi më të dashurin e Allahut dhe të dërguarin e Tij të fundit Muhamedin a.s. mbi familjen e tij, mbi...
... lexo të plotë .....

- Zufer b. Hudhejl (728-775), i lindur në Isfahan dhe ishte ndër nxënësit më të zgjuar të Ebu Hanifes. - Nuh b. Ebi Merjem (v. 789), nxënës i Ebu Hanifes. - Kasim b. Me'an (v. 791), ishte nxënës i Ebu Hanifes. - Ebu Jusuf (731-798), ishte nxënësi...
... lexo të plotë .....

Si pasojë e globalizimit dhe e shtrirjes së të mirave (me dhe pa thonjëza) materiale e teknologjike, sot s'ka pothuajse asnjë nga të rinjtë dhe të rejat që nuk e përdorin internetin dhe mediat sociale. Sot madje edhe shumë të moshuar janë bërë...
... lexo të plotë .....

migrimi profetik nuk ishte thjesht një largim nga frika e politeistëve dhe torturave të tyre, por myslimanët emigronin për të hedhur në mënyrën më të shëndoshë themelet e shoqërisë islame në një vend të sigurt. Profeti Muhamed a.s. nuk ishte...
... lexo të plotë .....

Kurban Bajrami është festa që simbolizon, midis të tjerave, sakrificën sublime të njeriut të përsosur, me emrin e së cilës janë të lidhur ngjarje madhore që kanë ndryshuar rrjedhën e historisë, si: 'rindërtimi i Qabes, haxhi, emërtimi "mysliman"',...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...