- Zufer b. Hudhejl (728-775), i lindur në Isfahan dhe ishte ndër nxënësit më të zgjuar të Ebu Hanifes. - Nuh b. Ebi Merjem (v. 789), nxënës i Ebu Hanifes. - Kasim b. Me'an (v. 791), ishte nxënës i Ebu Hanifes. - Ebu Jusuf (731-798), ishte nxënësi...
Si pasojë e globalizimit dhe e shtrirjes së të mirave (me dhe pa thonjëza) materiale e teknologjike, sot s'ka pothuajse asnjë nga të rinjtë dhe të rejat që nuk e përdorin internetin dhe mediat sociale. Sot madje edhe shumë të moshuar janë bërë...
migrimi profetik nuk ishte thjesht një largim nga frika e politeistëve dhe torturave të tyre, por myslimanët emigronin për të hedhur në mënyrën më të shëndoshë themelet e shoqërisë islame në një vend të sigurt. Profeti Muhamed a.s. nuk ishte...
Kurban Bajrami është festa që simbolizon, midis të tjerave, sakrificën sublime të njeriut të përsosur, me emrin e së cilës janë të lidhur ngjarje madhore që kanë ndryshuar rrjedhën e historisë, si: 'rindërtimi i Qabes, haxhi, emërtimi "mysliman"',...
Është fakt i pa kontestuar se koha sipas argumenteve dhe parimeve autentike islame është sendi më i shtrenjtë për njeriun, e që nuk mund ta blejë me asgjë. Njeriu në përgjithësi, e besimtari islam në veçanti, është i obliguar që me veprimtarinë e...
Shpirti i njeriut ka nevojë dhe duhet të argëtohet kohë pas kohe, për këtë arsye Islami ka paraparë festat e dy bajrameve për myslimanët. Festat në Islam janë të lidhura me detyrat e myslimanit në përputhje me urdhrat e Allahut të Plotfuqishëm...
Akidja e Ebu Hanifes dhe e bashkëpunëtorëve të tij Ebu Jusufit dhe Muhamed sh-Shejbaniut është e sintetizuar dhe manifestuar në një manifest të vetëm dhe kuptimplotë që quhet Akideh et-Tahauije nga Imam Tahauiju, bashkëkohës i Imam Esh'ariut.
Të nderuar vëllezër e motra! Pas një muaj agjërimi e sakrifice, sot feston bota mbarë ditën e Fitër Bajramit, një prej festave më me rëndësi në kalendarin e fesë sonë Islame. Me këtë rast e në këtë ditë feste jemi të gëzuar ngase kemi përfunduar me...
Ramazani është muaji më i dashur për Allahun nga gjithë të tjerët, ditët e të cilit janë më të rëndësishme se gjithë ditët e tjera, netët e të cilit janë më të vlefshme nga të gjitha netët e tjera, orët e të cilit janë më të mira nga gjithë orët e...
Përhapja e pandemisë COVID-19 bëri që xhamitë të mbesin të mbyllura edhe gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Komisioni e Ez'heri Sherifit për fetva elektronike, na jep disa udhëzime se si ta kalojmë Ramazanin në shtëpitë tona.
Pejgamberi a.s., sikurse thamë, iu nënshtrua mundimeve e torturave të shumta të pabesimtarëve. Në të njëjtin vit, në "Vitin e pikëllimit", i vdiq bashkëshortja Hatixhe r.a., që ishte prehje dhe përkrahëse e denjë, sa herë që ai përballej me...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...