Një element i rrezikshëm që e kërcënon familjen dhe mbarë shoqërinë është dhuna brenda familjes. Përderisa dhuna shoqërore është e dukshme dhe vërehet nga shumëkush, dhuna brenda familjes në të shumtën e herëve mbetet e fshehtë, e padukshme, andaj edhe...
I shprehim falënderim Allahut xh.sh. i cili e krijoi njeriun në formën më të bukur. Ai pastaj atë e nderoi, e gradoi dhe i urdhëroi melekët që t'i përulën dhe t'i shprehin respekt. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut të Vetmit, të...
Një skjarim nga libri që është shkruar vetëm për Festimin e Mevludit nga Mulla Ali el-Karij: "Festimi i Mevludit nga banorët e Medinës". Sahaviu vazhdon: "Banorët e Medinës, Allahu ua shtoftë mirësitë, festonin Mevludin me entuziazëm të madh. Mbreti...
Thelbi i manifestimit të mevludit, i cili përbëhet nga tubimi i muslimanëve, këndimi i Kur'anit, recitimi i ngjarjeve madhështore në lidhje me ardhjen e Muhammedit a.s., në këtë botë dhe shtruarja e sofrës, duke mos i shtuar diçka të qortuar kësaj që u...
"Vërtetë ata që besuan dhe mërguan, e luftuan në rrugë të Allahut, pikërisht ata shpresojnë në mëshirën e Allahut. Allahu është falës i madh dhe mëshirëplotë", (El-Bekare, 218). Të dashur vëllezër e motra, sot është dita e parë e muajit Muharrem,...
Festa e Kurban bajramit është e lidhur ngushtë edhe me Haxhin, i cili është obligim i pestë themelor i myslimanëve dhe paraqet ngjarje të adhurimit të Allahut, si dhe ngjarje e kontratave dhe tubimeve të myslimanëve.
Shumë libra janë shkruar për vlerat e dhjetë ditëve të para të Dhul-Hixhes, dhe, pothuajse, e gjithë është thënë në lidhje me ibadetet dhe vlerat e tyre në këtë muaj të bekuar. Dhjetë ditët e para të Dhul-Hixhes janë ditë të bekuara. Kjo tregon në...
Muslimanët kanë dy festa, dy bajrame, Bajramin e Ramazanit dhe Bajramin e Kurbanit. Këtë qartë e ka theksuar Muhammedi a.s. në një hadith të tij. Kjo festë ka edhe përmbajtjen e saj, gëzimin, harenë, në çka tregon edhe shembulli i Ebu Bekrit r.a., i...
Ekziston një ndërlidhje magjike në mes tri kuptimeve: Njeri, Kur'an dhe Ramazan ose Ramazan, Kur'an dhe Njeri. Renditja e parë është nga Qielli drejt Tokës, ndërkaq renditja e dytë është nga Toka drejt Qiejve të shpirtit tonë. Në skajet e këtij...
Ramazani zë një vend të veçantë në zemrat dhe mendjet e besimtarëve myslimanë anembanë botës islame. Ata gjatë këtij muaji ushtrojnë njërin prej adhurimeve bazë të fesë islame, të cilin, njerëzimi mbarë, në një formë a në një tjetër, e ka...
Natyrisht se pranohet, në Islam çdo gjë ka llogarinë e tij, sipas fjalëve të Lartëmadhërishmit: "Ai që ka punuar ndonjë të mirë, qoftë ajo e vogël madje sa thërmia, do ta shohin atë, kurse ai që ka punuar të keqe, qoftë madje sa thërmia - do ta...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...