Po, e lexove saktë. Pikërisht në Xhihad të thërras. Në xhihadin e madh, atë që jo çdokush ka guximin ta bëjë. Vetëm më të guximshmit, më të fortët, më të vendosurit mund të shkojnë në xhihadin e madh. Eja, bashkohu edhe ti për xhihadin e madh, e...
Ditëve të fundit nëpër portale sa i përket natës së Israsë dhe Miraxhit, po lexojmë lloj lloj interpretime dhe shpjegime që jo vetëm se janë irracionale por edhe tërësisht të pa kripura. Ajo që është më interesante dhe më absurde është interpretimi se:...
Ai u lind në Shkodër në vitin 1923, në vitin 1937 së bashku me familjen e tij emigroi drejt Sirisë. Në vitin 1947 u diplomua në Universitetin "Al-Az-har" në Egjipt. Disa nga dijetarët prej të cilëve mori dije Vehbi Sulejman Gavoçi ishin: Muhamed...
Muhamedi a.s. ishte pejgamberi i fundit, i zgjedhuri nga mesi i të zgjedhurve. Njeriu që edukoi një popull injorant, shoi veset e liga dhe përmirësoi sjelljet vulgare të atij populli. Atë e ndiqnin dhe e pasonin në çdo hap shokët e tij.
Është e lavdërueshme (synnet) të vizitohet varri dhe xhamia e Profetit a.s., vendi të cilin e ka ndërtuar, ai bashkë me shokët e tij, dhe ku është falur dhjetë vjet rresht, gjatë tërë kohës së qëndrimit të tij në Medinen e ndritshme. Përse bëhet...
Të pendohesh (tevbe) pas çdo mëkati, ky qoftë i madh apo i vogël. Tevbe do të thotë të pendohesh për punën dhe sjelljen e keqe, të largohesh nga ajo, të vendosësh që të mos e përsëritësh më të njëjtin gabim. Nëse mëkati ka lidhje me persona të...
Jeta e njeriut të parë në tokë filloi me hixhret (emigrim). Ademi a.s. me anën e hixhretit solli udhëzimin e parë në tokë, njohuritë e para mbi jetën dhe botën. Kjo si duket paralajmëronte se hixhreti do të jetë pjesë përbërëse e rrugës jetësore të...
Të gjithë muslimanët e festojnë kurban bajramin, ose kanë dëgjuar për këtë festë por një pakicë e di filozofinë e tij. Para shumë shekujsh një profet i nderuar me emrin Ibrahim, luste Allahun, Krijuesin e tij, që t'i dhuronte një fëmijë: "Zoti im, më...
Në këto rreshta do të flasim për disa ditë të cilat nuk janë si të tjerat, ditë ku punët e mira kanë më shumë vlerë se në çdo kohë tjetër përfshirë këtu edhe përpjekjen në rrugë të Zotit. Këto ditë janë një periudhë ku besimtarët ftohen të marrin...
Ashtu siç është përmendur nga Allahu i Lartësuar se ky muaj është muaj i kthimit te Ai, bërja e paqes me Të, kërkimi i faljes prej Tij dhe ecja drejt Tij, gjithashtu është heroizëm që këtë kthim te Ai dhe këtë pendim ta vazhdojmë edhe pas muajit të...
Bajrami nis me përfundimin e agjërimit njëmujor të Ramazanit dhe vazhdon tri ditë. Quhet ndryshe edhe Bajrami i Madh apo Fitër Bajrami, meqë gjatë Ramazanit jepet sadakaja e fitrit, për begatitë dhe mirësitë e falura nga Allahu gjatë këtij muaji...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...