Në një kohë kur njerëzit nuk donin vajza, Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem tha, se: 'vajza është një mjet me të cilin babai mund ta fiton Xhennetin, dhe se gruaja e plotëson gjysmen e fesë së burrit të saj, dhe se Xhenneti i fëmijëve...
Cilat jane shtetet qe e zbatojne me se shumti Sheriatin dhe Parimet e Islamit? Universiteti George Washington publikon nje studim ku rradhit shtetet qe i permbahen me shume vlerave te Islamit. Ne vendin e pare nuk ishte Arabia Saudite, dhe as shume...
Qabja është Kibla, i.e., drejtimi, nga i cili Muslimanët i kthejnë fytyrat gjatë namazit (i.e., të falurit) të tyre. Është e rëndësishme të theksohet se edhe pse Muslimanët gjatë të falurit i kthejnë fytyrat nga Qabja, ata nuk e adhurojnë atë...
Është raportuar se dijetari i shquar Esh-Sha'ravi, një herë kishte treguar: Me një rast debatova me një musliman ekstremist, dhe e pyeta: "A është e lejuar (hallall) vendosja e eksplozivit dhe hedhja në erë e një klubi nate në një vend musliman, apo...
Birra e quajtur "pa alkool" është e ndaluar për këto arsye: 1. Sepse birra e quajtur pa alkool, nuk është e vërtetë se është pa alkool, dhe këtë e kanë vërtetuar shumë qendra të rëndësishme laboratorike. 2. Emri i saj dhe ambulazhi i birrave me...
Pacientit për t'i bërë një analizë me metodën PCR, atij i mblidhen prova të pështymës nëpërmjet një copëze pambuku të ngjitur në një shkop elastik të plastikës që futet thellë në fytyn e tij për mbledhje të këtyre provave. Kjo gjë a e prish...
Në Pakistan vizitova një institut të hadithit. Mijëra studentë po memorizonin një hadith të Ebu Davudit në lidhje me taharetin (pastrimin) dhe po lexonin me përkushtimin më të madh. Megjithatë, në institut nuk gjeta një vend të pastër për të marrë...
Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Ndërsa bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin (a.s.) për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij...
Meqenese hoxha Mazllumi po bon zullum me hoxhallaret qe kendojne Kur'an per te vdekurit, duke mbajt qendrimin e pakices se Ulemave te Ymetit (disa shafii dhe disa maliki) dhe zullumi qendron ne faktin se ai e fsheh se shumica e Ulemave, mes tyre...
Edhe unë pajtohem se Kur'ani nuk është për të vdekurit! Pra, askush prej hoxhallarëve, e as prej xhematit: 'nuk ka shku te varrezat, me ua mbajtë një ligjeratë, për hallallin ose haramin, për pastërtinë, për namazin se si falet e çka e prish, apo...
Sunitët e çmojnë jashtëzakonisht ehli-bejtin në përgjithësi dhe hz. Husejnin në veçanti, ashtu siç e kërkon suneti i Muhamedit (a.s.), sikur që edhe shpjegohet në hyrje të këtij libri. Prandaj, sunitët masakrën në Kerbela e konsiderojnë si një nga...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...