Pejgamberi a.s, ka thene: 1. Cdo bidat eshte humbje. E cdo humbje eshte ne zjarr,... (Hadith i Sakte). 2. Kush sjell dicka qe nuk eshte prej ceshtjes tone (Vlerave Islame), ajo eshte e Refuzuar,... (Mutefekun Alejhi). 3. Kush shpik nje pune te...
I dëgjova fjalët që thoshin dy hoxhallarë në gj. shqipe për esharitë dhe maturiditë. Nuk mund të besoja çfarë dëgjova prej tyre kundër këtyre dy shkollave sunite! Ato video shpërndahen si zjarri në barin e thatë. Të rinjtë që nuk e njohin islamin i...
Ne, kur flasim për medhhebet, flasim për dije dhe shkencë të sistematizuar, për interpretim të tërësishëm dhe të qëndrueshëm të së drejtës nga fakihë/juristë të mëdhenj që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në jurisprudencën islame, interpretime që...
Puna e videos me "rukje" të atij "hoxhës" e cila u bë virale, po gjykohet më shumë në aspektin se pse ai paska marrë një shumë të caktuar të mjeteve, 50€, 100€, 350€ dhe 700€. E pranoj, tek populli kjo akuza me para edhe shitet mirë, por në fakt ne...
Vëllezër e motra të besimit tonë të pastërt! Keni kujdes nga mashtrimet e shumta të kësaj kohe! Përderisa janë përmendur në Kuranin Fisnik exhinët dhe sihri, nuk e mohojmë ekzistencën e tyre dhe është pjesë e besimit tonë 'Gajbi' (e fshehta). or,...
E kanë pyetur Profetin a.s. për agjërimin e ditës se Ashuras dhe ai u ka thënë: "Agjërimi i ditës së Ashuras i shlyen gjynahet e vitit të kaluar". Në radhë të parë agjerohet dita e Ashuras për arsye që të zbatojmë një thenie të Profetit Muhamed...
Prindin, gjyshin, babain e gjyshit, gjyshin e gjyshit e më radhë mbi 500 vjet i ka pasur në medhhebin hanefi dhe del e thotë unë nuk falem sipas medhhebit sepse kapem pas synetit! Po medhhebi hanefi nuk është sipas sunetit të Pejgamberit a.s.?! Si...
Medh-hebi (shkolla) jonë Hanefite nuk e sheh si mekruh (të papëlqyer) prerjen e flokëve dhe thonjëve, ngase ai që e ka bërë nijet kurbanin nuk i ndalohet kontakti martesor dhe veshja e rëndomtë (siç i ndalohet haxhiut).
Diploma false në aspektin juridik islam është vepër penale që përfshinë të dy palët, edhe palët që e jep edhe atë që e merr. Diplomat flase kryesisht bëhen perms dy metodave, që janë:
Deri në shekullin XX shumica e dijetarëve islamë ishin të bindur se dielli është ai i cili rrotullohet rreth tokës dhe atë duke u mbështetur në ajetin kur'anor ku thotë: "Edhe Dielli udhëton për në kufirin e vet (në cakun përfundimtar). Ai është...
I nderuar, edhe pse disa janë të mendimit se sipas kuptimeve sipërfaqësore të Kur'anit Toka është fikse-statike, dhe nuk rrotullohet, por Dielli është ai i cili rrotullohet rreth Tokës, jemi të mendimit se ky është mendim i gabuar, për një shkak...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...