Bismil-lahi lexohet në veteNga Ibn Abbasi r.a. transmetohet: "Pejgamberi a.s. e la fiilluar namazin me Bi's-mil-lah'ir-Rrahman'ir-Rrahim". [1]

Nga Enesi transemtohet: "Kam falur me Pejgamberin, Ebu Bekrin, Omerin dhe Osmanin kurse ata e kanë filluar me El-Fatiha dhe nuk e kanë përmendur Bi's-mil-lah'ir-Rrahman'ir-Rrahim, as në fillim as në fund të leximit". [2]

Nga Ibn Abdullah ibn Mugaffeli transmetohet se ka thënë: "Më ka dëgjuar babai im duke lexuar Bi's-mil-lah'ir-Rrahman'ir-Rrahim dhe me këtë rast ka thënë: I biri im, ç'është me ty dhe gjerat e reja?! Nuk kam parë askend nga as'habët se i urren risitë më shumë se unë, kam falur pas Pejgamberit, Ebu Bekrit, Omerit dhe Osmanit dhe nuk kam dëgjuar askend nga ata që ta flasë dhe as ti mos e thuaj. Kur ta thua tekbirin thuaj El-Hamdu lil-lahi Rabb'il-alemin". [3]

El-Menbexhi thotë: "Kjo risi nuk është nga ato për të cilat thuhet se është risi por se me këtë mendohet se Pejgamberi a.s. e ka lexuar me zë, por pastaj e ka lënë dhe kështu ka vepruar deri në fun d të jetës. Kështu klanë vepruar edhe Ebu Bekri, Omeri dhe Osmani". [4]Autor: Sami XHEKO_________________________

[1] - Tirmizi, br. 255.
[2] - Muslim, 1/ 299, Ahmed, 3/101.
[3] - 614 Tirmizi, br. 244. i kaže: Hasen, Nesai, 2/104, Ibn Madže, br. 815, Ahmed, 4/85.
[4] - 615 El-Lubab, 1/225.

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...