Mesele nga Imami Ebu Kasim Abdulkerijm El-Kushejrij mbi Akaidin 1Në Librin "Er-Risale El-Kushejrije", nga Imami: "Ebu Kasim Abdulkerijm El-Kushejrij", i cili vdiq në vitin 456 hixhrij, libri u botua nga: "Muesese El-Kutub Eth-Thakafije", në vitin 1420 hixhrij, në faqen 13 shkruan, si vijon:
- وقال جعفر الصادق: من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك إذ لو كان على شيء لكان محمولا ولو كان في شيء لكان محصورا ولو كان من شيء لكان محدثا -
"Ka thënë Xhafer Es-Sadik: 'Kush pretendon se Allahu është në ndonjë send, prej ndonjë sendi ose mbi ndonjë send, ka bërë shirrk (politeizëm). Sepse sikur të ishte mbi ndonjë send, do të ishte i bartur, sikur të ishte në ndonjë send (brenda), do të ishte i kufizuar, dhe sikur të ishte prej ndonjë sendi, do të ishte i krijuar'"._________________________

elkushejrij1akaid

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...