Mesele nga Imami ibn Kethijr Ed-Dimeshkij mbi Istigathen 2Në Librin "El-Bidaje ve En-Nihaje", nga imami ibn Kethijr Ed-Dimeshkij, i cili vdiq në vitin 774 hixhrij, është botimi i parë, libri u botua nga: "Dar El-Kutub El-Ilmije - Bejrut Liban", në vitin 1421 hixhrij, në Vëllimin e tretë, në Kaptullin e gjashtë, në faqen 321 shkruan, si vijon:
- وحمل خالد بن الوليد حتى جاوزهم وسار لجبال مسيلمة وجعل يترقب أن يصل إليه فيقتله ثم رجع ثم وقف بين الصفين ودعا وقال: أنا بن الوليد أنا ابن عامر وزيد، ثم نادى بشعار المسلمين وكان شعارهم يومئذ: يا محمداه -
"I printe Halid ibn El-Velijd marshimit të tyre (Muslimanëve), dhe arritën te kodrat e Musejlemes (Musejlemeja ka qenë prijësi i Murtedëve), dhe depërton (ibn El-Velijd) deri te ai (Muselemja) dhe e mbyti-vrau atë, dhe mandej (ibn El-Velijd) u kthye dhe u ndal në mesin e dy Fronteve (Fushëbetejë) dhe bëri Dua (Lutje) dhe tha: 'Unë jam i biri i Velijdit dhe unë jam i biri i Amarit dhe Zejdit', mandej thirri parullën (thirrjen) e Muslimanëve, dhe parolla (thirrja) e tyre (Muslimanëve), që përdorej në ditët-kohën e tyre, ishte: 'Ja Muhammedah - O Muhammed'"._________________________

ibnkethijr2istigathe

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...