Predikuesit ekstremist - Idetë e tyre i çuan të rinjtë në fortesat e terrorizmit dhe mitet e ateizmitIdeologët radikale dhe ekstremiste kane ndikuar shume te të rinjtë në ato qe ishin te përqendruar, krijuan dhe gjetjen mjete për t'i tërhequr ata, duke përdoruar dhe përsëritur ne mënyrë te vazhdueshme gjithmonë fjalët, Dënim, Frikë dhe Kërcënim.

Këto fjalë shkaktuan një gjendje paniku dhe frike midis të rinjve, gjë që çoi në ndarjen e tyre në dy grupe, grupin e ateizmit dhe dalje e largim nga feja përfundimisht për shkak të tiranisë fetare dhe Fetfave te prishura dhe ekstreme.

Dhe një tjetër u bashkua me grupet terroriste te xhihadit dhe kthimin e Halifatit Islamik edhe një herë. Shtrohet pyetja: Si ndikuan predikuesit e linjës së ashpër mbi të rinjtë? Dhe si t'i shërojmë ata dhe t'i heqim ato ide, dhe kthimi i tyre në një religjion të moderuar mesatar.


Ateizmi bindës

Dr. Hossam Badr Profesor i Feve në Fakultetin e Gjuhëve dhe Përkthimeve Universiteti Al-Azhar, përmblodhi efektin e ekstremizmit dhe radikalizmit tek të rinjtë në disa mënyra. Ekstremizmi në disa vende çoi në një gjendje pakënaqësie që i detyroi ata të përdorin atë që mund të quhet ateizëm bindës.

Ai shtoi: Nuk kufizohet vetëm tek ateizmi, por te disa prej tyre janë duke ndodhur ngatërrime dhe të rinjtë janë konfuz në çështjen e dobisë së fesë dhe kjo nuk është larg as nga Egjipti, duke rezultuar në ekstremizëm te pastër ose në urrejtje ndaj fesë.


Fjalori dënues

Dr. Ahmad Ashmawi një profesor i Sheriatit në Universitetin Al-Azhar, beson se thirrja islame është për njerëzit e kualifikuar. Kjo është një detyrë e madhe që kërkon maturi, urtësi dhe mençuri përveç kualifikimeve shkencore nëpërmjet të cilave predikuesi merr përsipër mendjet dhe mban zemrat.

Ashmawi tha: Kur thirrja islame është kapur nga imamët dhe linjat e ashpra të cilët nuk kanë mend, përveç vështirësive dhe tekfirit, dhe nuk gjendet fjala mëshirë në fjalorët e tyre, ​​por më tepër fjalët dënim dhe frikësim, xhehenemi është me bollëk te ata, ata kanë vetëm ekstremizëm, dhe pa dyshim që kjo çon në rezultate negative e qe islami është i pastër nga këta e kjo është e dukshme në ditët tona këto ditë të sprovave, luhatjeve politike dhe ndryshimeve shoqërore.


Fatwat ekstremiste

Ai shtoi: Rigoroziteti dhe gabimi në fetva gjithashtu ndihmon për të penguar rrugën e Perëndisë, dhe shteti duhet ti godas me grusht hekuri secilin që devijon në fetfat e tij, sepse fatfaja është shumë serioze, sepse nëse devijohet humbjet janë të rënda dhe të gjithë duhet të nxitojnë te largohen nga fjalët qe nuk i dine.


Programet e predikimit me ide mesatare janë zgjidhja

Ashmawi u bëri thirrje popullit të lënë anash predikuesit e linjës së ashpër të angazhohen në shkollën e mesme Al-Azhar dhe të nisin shumë programe që u tregojnë njerëzve shkencën tolerante të fesë nëpërmjet thirrësve të moderuar dhe mbajnë seminare dhe konferenca për të rinjtë për t'i rishikuar idetë e tyre edhe një herë.


Predikuesit nuk janë të shenjtë

Dr. Reda Okasha profesor dhe kreu i departamentit të shtypit në Fakultetin e Informacionit, Universiteti i Egjiptit, theksoi se idetë e vijës së ashpër të disa segmenteve të rinisë së botës islame shpesh kanë kapur sekte fetare.

Ai shtoi se: Predikuesit ekstremist duhet të qëndrojnë para vetes dhe të shqyrtojnë disa nga pozicionet e tyre në kontekstin e qëndrimit publik dhe ligjit islame dhe interesit të fortë të komunitetit dhe të japin prioritet urgjent.

Ai vuri në dukje se gjëja më e rrezikshme për t'u përballur me disa të rinj është intoleranca e njerëzve më shumë sesa kuptimi i tyre për të njëjtën ide dhe prandaj miratimi i çdo gjëje që predikuesi thotë kështu apo ashtu është një lloj ekstremizmi i lehtë, sepse ekstremizmi është në kuptimin e miratimit të një pikëpamjeje të vetme pa u kthyer te pikëpamjet e tjera.

Okasha shpjegon se të gjithë ata që mbikëqyrin pozitat fetare, qoftë në nivelin e njerëzve apo në nivelin e predikuesve, duhet të kuptojnë se askush nuk është i shenjtë ose nuk mund të diskutohet. Të gjitha idetë duhet të jenë në kornizën e tyre të duhur dhe mund të merren prej tyre, qofshin ato fetare.

Profesori i medias bëri thirrje institucioneve të thirrjes në përgjithësi dhe në Egjipt dhe Arabinë Saudite në veçanti nevojën për të mbajtur një konferencë të mbyllur midis një sërë simbolesh të mendimit fetar për të monitoruar burimin e mosbalancimit, pavarësisht nëse është në të kuptuarit e tekstit ose në kuptimin e ideve të disa shkencëtarëve të rinj ose një kundërshtari të jashtëm që na nxit të gjithë që të hedhim vetes ekstremizëm dhe të trokasim ekstremistin tjetër që është më i ashpër sesa veprimet tona.


Al-Azhar është zgjidhja

Dr. Aziza al-Saifi, një anëtare e fakultetit në Universitetin Al-Azhar, tha: "Ne kemi nevojë për një projekt të madh për të zhdukur idetë ekstremiste që kanë depërtuar në mendjet e myslimanëve të rinj sepse nxisin dhunën, terrorizmin dhe urrejtjen, dhe tekfirin e te gjithë atyre qe nuk mendojnë si ata".

Al-Saifi tha se aparatet shtetërore tani, Ministria e Awkaf dhe Al-Azhar janë duke përgatitur predikues të moderuar dhe duke vëzhguar institucionet fetare dhe xhamitë për të ndaluar takfirin, mendimin radikal dhe të gabuar të një grupi të rinjsh, të cilët më pas bëhen bomba te kurdisura.

Ai bëri thirrje për përpjekje të përbashkëta për të ndaluar të gjitha idetë e gabuara që mbështesin terrorizmin, veçanërisht imamët e xhamive e shpërndara anembanë vendit, ne duhet të përpiqemi t'i bindim vendet me ekstremizëm për të intensifikuar përpjekjet dhe solidaritetin e të gjithëve për t'u marrë me këto abuzime në mënyra të ndryshme.

Tirania fetare

El-Bera El-Hevnij një analist nga Saudia ne një shkrim ne vitin 2012 thotë: "Përse disa nga të rinjtë tanë bëhen ateist"? Shumica e atyre që kanë qenë ateistë - në shoqërinë tonë, ateizmi i tyre është një reagim psikologjik i ekstremizmit fetar dhe social! Ekstremizmi religjioz dhe militantizmi shoqëror në të cilin një person çon në një neveri ndaj fesë.

Shumë prej tyre janë ngritur në mjedise të rrepta fetare ose shoqërore dhe disa prej tyre kanë mësuar përmendësh Kuranin dhe kanë mësuar fenë dhe mund të kenë mësuar tek disa predikues dhe më pas u bënë ateistë! Është e rëndësishme që kjo na çon në çudi dhe të kërkojmë arsyen qe prodhoj reagime të tilla.

Ai shtoi: "Një nga shkaktaret e ekstremizmit fetar është se edukon njerëzit për ekstremizëm dhe margjinalizëm në miratimin e pikëpamjeve, ju gjeni se mentaliteti i këtij personi formohet në këtë mënyrë dhe kur disa nga idetë e tij kundërshtohen përpara disa çështjeve apo pyetjeve ai behet radikal në drejtimin e kundërt dhe merr një qëndrim armiqësor ndaj fesë, kjo është ajo qe disa prej atyre e ndoqën rrugën e ateizmit".

Despotizmi fetar, nga ana tjetër, prodhoi neveri fetare dhe kur feja ishte subjekt i autoritetit fetar dhe autoritar të fesë dhe mund të përdoret si një dokument mbështetës për tiraninë politike. Kjo mund të nxisë një person që të marrë një qëndrim mbi fenë vetë.

Ai shpjegoi se është gjithashtu e rëndësishme që natyra e diskursit tonë fetar të nxisë personin të besojë ose të supozojë se ai do të jetë i sigurt për çdo gjë. Arsimi në siguri ka një efekt negativ. Sapo fillon të ngatërrohet çështja e fillimit të të gjitha çështjeve, është me të njëjtën siguri! Kështu, pasiguria ose konfuzioni në disa raste bëhet shkak ose motivim.

Ai vazhdoi: sepse ky i ri dyshon gjithçka, dhe kjo është e rrezikshme, një numër i atyre që kanë qenë ateistë për ta është se një nga çështjet e ngritura si një çështje sigurie dhe zgjidhjesh ka gjetur se ka një mosmarrëveshje të fortë midis klerikëve vetë, ata mendonin se ishin mashtruar ose se ajo që ata ishin ngritur dhe futur në mendjen e tyre ishte e gabuar, dhe ndoshta kjo çështje është doktrinore dhe e thjeshtë, siç është çështja e mjekrës ose pantallonave ose namazi ne grup, por kjo është ajo që ndodh në të vërtetë!


Zhdukja e pa diturisë fetare

Dr. Ahmed al-Busaily, një anëtar i fakultetit në Universitetin Al-Azhar, tha se shoqëritë tona kanë nevojë urgjente për një vizion të një institucioni, një pikëpamje të ndërgjegjshme të komunitetit, përpjekje shkencore të integruara dhe të grumbulluara, vetëdije dhe trajnim dhe kulturë të sponsorizuar nga shteti dhe ummeti për të mbrojtur të rinjtë tanë dhe imunizimin e tyre kundër rrëshqitjes në humnerën e ekstremizmit të neveritshëm, vdekjeprurës.

Ai shtoi se detyrat e fazës së menjëhershme, të cilën umeti jeton dhe po e jeton bota, është të zhdukë analfabetizmin fetar në radhë të parë, në mënyrë që kombet të jetojnë në mjedise të shëndetshme të mbrojtura nga kthetrat e terrorizmit dhe mikrobet e ateizmit dhe kënetave të ekstremizmit dhe ekstremizmit.


Monitorimi, ndjekja dhe udhëzimi

Mohammed Habib, një studiues i cili është i përfshirë në modifikimin e sjelljeve ekstreme arsimore duke përdorur aftësitë e zhvillimit njerëzor, tha se ka shumë zgjidhje korrigjuese dhe parandaluese për të eliminuar idetë ekstremiste. Më të rëndësishmet nga këto janë: Të punojmë për ta nxjerrë ekstremistin nga fokusi i të menduarit të gabuar në të njëjtën mënyrë që ai hyri në të. Duke përdorur prova dhe duke bërë përparime të moderuara.

Përveç fillimit dhe theksimit të referencës së Kuranit dhe Sunnetit të saktë kur flasim me të për të qenë një fushë e përbashkët midis të gjitha palëve, ngrenë dyshime dhe shenja të pyetjes për të shfaqur shkeljet e ideve të tij për veprimin korrekt të Pejgamberit (paqja qoftë mbi të), shokët dhe ndjekësit dhe t'i dëshmojë atij që shkel parimet e drejta.

Habibi bëri thirrje për nevojën e sqarimit të aspekteve negative dhe të këqija të keqkuptimit të dispozitave të Islamit në mesin e jomuslimanëve dhe duke treguar se Profeti (paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) e kishte marrë këtë parasysh. Ai u kërkoi të rinjve të marrin fenë nga burimet e tyre origjinale.

Habib i bëri thirrje familjes që të udhëzojë të rinjtë për të zgjedhur shoqëri të mirë duke zhvilluar aftësitë e tyre në të menduarit e mirë dhe moral të mirë, monitorimin nga familja dhe shteti ndaj rrjeteve sociale, bashkëpunimin ndërkombëtar për të mbajtur përmbajtjen e ekstremizmit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar në ndalimin e konflikteve të armatosura në botë.Përktheu: Zuhdi HAJZERI

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...