Vetëkënaqësia e disave: Unë jam më i miri!Para se të futemi në zemrën e problemit, duhet ta bëjmë të qartë se koncepti i moderimit (mesatares), bazuar në ajetin "dhe gjithashtu ju bëri juve një ymmet mesatar që të jeni ju si dëshmitarë ndaj njerëzve dhe Profeti të jetë dëshmitarë për ju".

Moderimi (mesatarja) është të kuptuarit e drejtë e asaj që na rrethon derisa mendja e shëndoshë dhe e lirë bënë kërkime dhe mendje të pajisura me logjikë të pastër dhe të shëndoshë aq sa të ketë mundësi. Mendjet liberale, të cilët udhëhiqen nga kuptimi i përbashkët dhe kërkojnë për mjetet e mundshme dhe mjetet e disponueshme për zgjidhjen më efektive për çdo gjë që të arrin qëllimet që i shërbejnë njerëzimit. Në mënyrë që të korrin frytet e punës së saj të vështirë në afrimin midis popujve. Prandaj, shohim që shtresat e ndryshme shoqërore, sidomos të rinjtë, burrat dhe nënat e së ardhmes, prekin të gjitha dyert dhe projekte të ndryshme konstruktive dhe programet e zhvillimit për të arritur qëllimet e parashikuara në mes modernizmit të fjalëve dhe veprave.

Ndoshta më e qartë nga këto është qasja e mendimit, ideologjive dhe kurrikulës së modernizmit, të cilën Perëndia e urdhëroi në tërësinë e ymmetit Islam për të ndërtuar atë dhe e cila prodhon rrugët mesatare përmes rrugës së sjelljeve me të tjerët, përmes hapjes së mendjes ashtu siç ka ardhur Profeti Muhamed si mëshirë për mbarë njerëzimin dhe e cila është kërkesë për të gjithë rinin myslimane për mendime të hapura, të ketë një program të mendimeve të hapura edhe në aspektin shkencorë dhe të refuzojë ekstremizmin, për t'u larguar nga kufizimi i mendimit të kundërshtarit, duke u larguar nga politika e radikalizmit, dhe imponimi në mendim ndaj të tjerëve, dhe kështu mesatarja do të bëhet mjet për njerëzor për të eliminuar problemin e racizmit, radikalizmit dhe diskriminimi para-islamik midis njerëzve.

Nëpërmjet dëgjimit të projekteve dhe programeve të ofruara nga rinia jonë premtuese myslimane, këto projekte me idetë dhe vizionet afatgjata, ishin dhe janë ende nevojat e të gjithë njerëzimit. Sepse këto janë premisa të suksesshme intelektuale drejt përhapjes së drejtësisë, paqes, tolerancës dhe drejtësisë në fytyrën e globit, në të cilën shpëtimi ynë është nga zgjedhja e largimit nga ekstremizmi dhe terrorizmi dhe mënyra e drejtë për të arritur ëndrrën e lirisë dhe barazisë mes njerëzve e të gjithë shoqërisë njerëzore pavarësisht nga dallimet e ndryshme sociale, dhe tendencat fetare të ekstremizmit.

Moderimi dhe mesatarja janë shpresa të kuptimit të drejtë dhe moderne përmes të cilave realizohet kuptimi i drejtë i mendimeve, kjo është edhe gjuha e kuptimit në mes të gjithë popujve të botës në çdo kohë, prandaj gjuha e dialogut dhe paqes duhet të triumfoi dhe pastaj mendja e shëndoshë dhe logjika e pastër duhet të triumfoi mbi gjuhën e asaj se "Unë jam më i mirë se ai".

Bashkëjetesa paqësore nuk ndërtohet me fuqinë e shpatës, shtypjes, represionit, terrorizmit, medias së rreme, dinakërisë, mashtrimit ..., por duke menduar dhe logjikuar, polemika me fjalë të mira, të mbizotëroi mëshira dhe morali nga kjo ane ndërsa nga ana tjetër duhet të ndalet gjakderdhja, të ndalet humbja e shpirtrave pasi të kuptohet e vërteta e terrorizmit dhe atyre që e mbështesin atë përmes ideve, dhe duke zbuluar metodologjia e tij dhe kush e themeloi atë? Ai që qëndron prapa tij dhe i cili është një mjet për t'i mashtruar ata.

Modernizimi dhe mesatarja i çliron mendjet, kërkon të promovojë shoqëritë dhe shpëtimin nga kthetrat e ideve devijante, besimet e devijuara, si dhe gropat e prishjes morale, modernizimi dhe mesatarja janë mjete njerëzore për të arritur qëllimin e ndershëm. Prandaj shpresa jonë pas Zotit është e lidhur me të rinjtë e Islamit nga të dyja gjinitë për të ndryshuar stereotipin e myslimanit dhe për të rikthyer besimin e myslimanëve në Zotin e tyre dhe fenë e tyre dhe veten e tyre si një popull më i mirë i dalur nga ky ymmet.Autor: Dr. Mahmuud ED-DEBAIJ [*]_________________________

[*] - Presidenti i Organizatës se Paqes për Ndihmë Ndërkombëtare dhe të Drejtat e Njeriut me seli në Stokholm - Suedi.

Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...