Mesele nga Imami ibn Kethijr Ed-Dimeshkij mbi Tevesulin 1Në Librin "El-Bidaje ve En-Nihaje", nga imami ibn Kethijr Ed-Dimeshkij, i cili vdiq në vitin 774 hixhrij, libri u botua nga: "Dar El-Kutub El-Ilmije - Bejrut", në vitin 1421 hixhrij, në Vëllimin e katërt, në Kaptullin e shtatë, në faqen 89 shkruan, si vijon:
- أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتاه رسول الله في المنام فقال إيت عمر فأقرئه مني السلام وأخبره أنهم مسقون وقل له عليك بالكيس الكيس فأتى الرجل فأخبر عمر فقال يا رب ما آلوا إلا ما عجزت عنه -
"Njerëzimin (popullin) e kishte goditur (kapluar) Thatësia, në kohën e Omer ibn El-Hatabit (ky është Halifati i dytë), dhe erdhi një njeri te varri i Profetit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të), dhe tha: 'O i Dërguari i Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) lute Allahun që të bjerë shi për ummetin (popullin) tënd, se ata (ummeti-populli) do të zhduken-shkatërrohen (se janë në rrezik)'. Dhe i erdhi atij (njeriut) i Dërguari i Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të), gjatë gjumit (në ëndërr), dhe i tha: 'Shko te Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të), dhe dërgoi nga unë selam (përshëndetje), dhe lajmëroje atë (Omerin Allahu qoftë i kënaqur me të), se do të bjerë shi, dhe gjithashtu thuaji atij (Omerit Allahu qoftë i kënaqur me të), të përkujdeset për çështjet-hallet e tyre (ummetit-popullit)'. Erdhi njeriu dhe i tregoi Omerit (Allahu qoftë i kënaqur me të), dhe tha (Omeri Allahu qoftë i kënaqur me të): 'O Allah do të përpiqem (do të mundohem), deri në momentin e fundit (deri në maksimum 'për çështjet-hallet e tyre')'"._________________________

ibnkethijr1tevesul

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...