Mesele nga Imami ibnul Xheuzij mbi Akaidin 1Në Librin "Sajd El-Hatir", nga Imami: "Ebul Ferexh Abdurr-rrahman ibnul Xheuzij", i cili vdiq në vitin 597 hixhrij, libri u botua nga: "Dar El-Kitab El-Arabij", në vitin 1424 hixhrij, në faqen 312 shkruan, si vijon:
- فترى أقواما يسمعون أخبار الصفات فيحملونها على ما يقتضيه الحس، كقول قائلهم ينزل بذاته إلى السماء وينتقل وهذا فهم رديء، لأن المنتقل يكون من مكان إلى مكان، ويوجب ذلك كون المكان أكبر منه ويلزم منه الحركة وكل ذلك محال على الحق عز وجل -
"Kemi Njerëz që fjalët lidhur me Cilësitë e Allahut Fuqiplotë, i marrin kuptimet e jashtme (Kutrum), sikurse thënia: (Zbret me Qenien e Tij në Qiell, dhe Transferohet), ky është kuptim i gabueshëm, sepse: 'Transferuesi, nëse Ai shkon (Transferohet), nga Vendi në Vend, (nëse Ai (Transferuesi) e ndërron Vendin), duhet që Vendi, të jetë më i madh se Ai (më shumë se Ai), dhe Atij (Transferuesit), i nevojitet Lëvizje', të gjitha këto veprime, nuk i takojnë Allahut Fuqiplotë"._________________________

ibnulxheuzij1akaid

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...