Vehabijtë dhe BidatiMaksim tjetër e Vehabistëve është se: "Abdul Vehhabi i ka luftue bidatet".

E cekëm më lart se Vehabijtë nuk tregojnë se Vehabijtë i kanë luftua ata të cilët sipas pretendimit të tij (tyre) janë quajtur bidat e jo sipas konsensusit të dijetarëve Islam.

- Këndimi i Mevludit është bidat.

- Tesbihu për të vdekurin është bidat.

- Tesbihu pas namazit është bidat.

- Duaja e përbashkët pas namazit është bidat.

- Falja e drekës pas namazit të xhumasë është bidat.

- Zinxhiri i bidateve nuk merr fund sa që edhe thënien: "Sadakallahul adhijm" (Zoti e ka thënë të vërtetën) në fund të leximit të Kuranit e quajnë bidat.

Ata bidatin e quajnë çështje e cila të qet prej feje dhe që është urë e sigurt për në xhehenem sikurse kufri, dhe se vet bidati është më i keq se vet mëkati sepse tek mëkati mëkatari pajtohet me mëkatin e tij ndërsa te Bidatgjija vazhdon të insistoj ende në bidatin e tij dhe se ai duhet të luftohet.Autor: Dr. Musli VËRBANI_________________________

Shkëputur nga Artikulli: "Fillet e Vehabizmit".

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...