Kriza që filloi në 2017 e katër shteteve arabe ndaj Katarit, në fillim nuk u kuptua si duhej.< Opinioni në fakt nuk e ka kuptuar edhe sot arsyen e vërtetë të këtij rrethimi që Arabia Saudite, Emiratet Arabe, Bahreini dhe Egjipti i bënë Katarit. E sikur...
... lexo të plotë .....

Duke qenë brezi që pati fatin të jetonte live me Pejgamberin a.s., si besimtarë dhe ndjekës të tij, Sahabet kanë një status të veçantë në doktrinën Islame. Mirëpo kohë pas kohe sekte dhe grupime politike me origjinë antiislame kanë guxuar të...
... lexo të plotë .....

Dashuria është në ajër dhe zemrat dhe lulet janë kudo ndërsa Mbretëria përgatitet të festojë "haramin" e Ditës së Shën Valentinit të dikurshëm, raporton Arabia Arabe News.
... lexo të plotë .....

Po te pyesesh imamet vehabi se cfare medhhebi keni do thone ndjekim "gjoja" Imam Ahmed Ibn Hambelin. Gjithmone jam mundur t'i them se selefizmi bashkohor nuk ndjek medhhebin hambeli, medhheb i cili konsiderohet si nje prej kater shkollave juridike islame...
... lexo të plotë .....

Në historinë e njerëzimit dihet se ka ekzistuar politeizmi dhe monoteizmi. Feja Islame është fe monoteiste dhe muslimanët janë monoteist. Shihet se e kundërta e monoteizmit është politeizmi, e nuk mund të quhet monoteizmi politeizëm.
... lexo të plotë .....

Me formën dhe shkollën e interpretimit fetar vehabist-selefist, të katapultuar në trojet shqiptare pas viteve të 90-ta, besimtari "i drejtë" mysliman nuk duhet të pranoj tjetrin në shoqëri dhe bashkëpunim, i cili nuk i takon besimit Islam!
... lexo të plotë .....

Profesori në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë, Xhabir Hamiti thotë se në Kosovë edhe me tej është duke u instaluar mentaliteti vehabist-selefist. Përmes një shkrimi në Facebook, Hamiti ka thënë se edhe studentët kosovarë që studiojnë në...
... lexo të plotë .....

Vehabitë janë si "ateistët". Jetën e varrit e mendojne si shuarje. E besojnë përciptasi. Kinse dëshmojnë për barzakh në të njejtën kohë ç'vlerësojnë marrëdhënien njeri me të varrosur. Sheriati - varrezat, të vdekurit dhe të gjallët i ka vendos në...
... lexo të plotë .....

Çfarë është Imami dhe statuti i tij - sipas dijetarëve që u referohen Shi'at. Dallimi në mes një Imami dhe një të Dërguari. - Pa asnjë divergjencë: Imami nuk dallon nga i Dërguar i Zotit vetëm se në një çështje. I Dërguari i Zotit e sheh Xhibrlin a.s.,...
... lexo të plotë .....

Zinxhiri i ketij tarikati vazhdon deri tek kutbi i sulltanit te evlijave Bazullahil Eshheb Abdul Kadir El-Xhejlanit tek Ibn Tejmije te perftuar nga hanbelite: 'ibn Umer Ibn Kudama prej shejh Muwafakudin ibn Kudama prej imam ebi amrin ibn Kudama...
... lexo të plotë .....

Ngadhnjimi i ideologjisë vehabiste në trojet shqiptare ndryshe mund të lexohet edhe si 'Fitorja e Pirros' ndërsa bashkëveprimi me të pa dyshim është tradhëti dhe 'mëkat rrjedhës' edhe pas vdekjes. Hapësira që ka zënë në publikë vehabizmi jo pahiri, duke...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...