Shohim budallenjtë tek përhapin një përrallë të tyre, që gjoja pseudo-dijteari i hadithit el-Albani është lutur që t'i pranohej duaja, dhe ja tani më në fund i "është" pranuar. Sipas vetë përrallës së tyre që e kanë përhap, mubtediu el-Albani është lutur...
"Ebu Hurejre ka transmetuar se: I Dashuri i All-llahut tha: Pasha Atë, në Dorën e të Cilit është shpirti im, së shpejti do të zbresë (Isai,) djali i Merjemes në mesin tuaj dhe do t'i gjykojë njerëzit me drejtësi (si Sundues i drejtë), ai do ta...
Pasuesit e një medhhebi të caktuar fikhor sipas jomedhhebistëve është risi (bidat) e si rrjedhojë e këtij mendimi rezulton:
Me fillimin e çmendurisë së naftës, siç shkruan dijetari francez Giles Kepel, qëllimi saudit u bë që vehabizmi të dilte e të përhapej në gjithë botën muslimane, për ta "vehabizuar" Islamin dhe për t'i reduktuar zërat e shumtë brenda fesë në një...
Teshbihizmi hanabilist do të vazhdojë të jetë prezent edhe në kohën e re dhe bashkëkohore. Ai do të arrijë të dalë sërish në skenë në fillimin e shekullit XIX i përvetësuar nga Muhammed ibën Abdulvehhabi, që ta vazhdojë më tej zhvillimin e tij nën...
Fillimisht duhet të sqarojmë se shejhul islam ibn Tejmije është dijetar dhe reformator i davetit selefist. Fakti që ka gabime nuk d.m.th. që nuk është dijetar. Po ashtu dhe Muhamed ibn Abdul-Vehabi. Mandej gabimi më i madh sipas mendimit tim për...
Shejh Muhamed Hasan eshte prej hoxhallareve selefi qe kane belbezuar vehabizem sot e 30-te vjet me pare ne Egjipt dhe mbare boten. Madje kasetat e ketij jane perkthyer edhe ne gjuhen shqipe. Sot para gjykates eshte ndodhur ne pozite te veshtire,...
Në Kosovë ata kanë gjetur një shtrat të butë, do të thoja, edhe nga që për shumë kohë këtu kanë ndodhur dy fenomene të veçanta: nga njëra anë, Shërbimi Informativ i Kosovës është ngritur me shumë vonesë, ai nuk ka pasur as kohën e duhur dhe as...
Shkrim me shkas! Këtë herë kemi fjalën për veprën e botuar vitin 2021 me titullin "ILMULHAL" nga autori Llukman ef. Neziri. I nderuari lexues, jam shumë i vetëdijshëm për rolin dhe vlerën e fjalës së shkruar, e njohë mirë peshën e saj poashtu i...
Selefistët-Vehabistët edhe pse në fillim e kanë përvetësuar taktikën që tu thonë se Zoti e krijoi njeriun në formën me të përsosur, por Ai nuk është i njëjtë me formën e tij. Megjithatë, nëse thellohemi pak më shumë në besimin e tyre antropomorfist dhe lexojmë...
Themeluesi i 'WIKILEAKS', Julian Assange tha sot se 'CIA' ishte përgjegjëse që hapi rrugën për krijimin e organizatës 'ISIS' pasi ajo botoi më shumë se gjysmë milion mesazhe diplomatike dikur konfidenciale të 'SHBA' që datojnë që nga viti 1979.

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...