Përveç asaj që u zbulua në kujtimet e Hemferit, raportet e inteligjencës irakene zbulojnë edhe disa pretendime, të cilat ekzistojnë në versionin arab, por nuk janë përkthyera në anglisht. Kështu, pretendohet se të dy Ibn Abdul Vehabi dhe sponsori i...
Kjo ese është një kapitull i shkëputur nga libri i Emad Hamdeh, titulluar "Selefizmi dhe Tradicionalizmi". Libri është një analizë e hollësishme e mendimit dhe kontributit ditunor të dijetarit me origjinë shqiptare, Nasir el-Din el-Albani. Në libër autori i...
Tradicionalistët dhe puritanët selefi kanë patur dallime dhe mospajtime të shumta në lidhje me vlefshmërinë e parimeve të veçanta të usul fik'h-ut, apo teorisë ligjore islame. Shpesh ata kanë pasur pikëpamje konfliktuale në lidhje me metodën e...
Monarkia e Arabisë Saudite rangohet si një ndër shtetet më të pasura në botë, mirëpo parashikimet e fundit për ekonominë e këij shteti nuk janë fare të mira, ngaqë sipas Fondit Monetar Ndërkombëtarë, parashihet një stagnim ekonomik gjatë vitit që...
Wahhabizmi si lëvizje reformuese kishte filluar para dy shekujve me qëllim të shpëtimi të shoqërive islame nga kultura dhe praktika devijuese. Fillimisht, pasuesit e Abdul-Wahhabit filluan t'i pastrojnë beduinët arabë nga sufizmi. Ajo që synohej,...
Ndonëse babizmi dhe behaizmi nuk kanë ndonjë interes të veçantë për viset tona, megjithatë, epoka e informimit global, epoka e internetit, por edhe lëvizshmëria e madhe e njerëzve, mallërave dhe informatave i ka bërë këto dy sekte të afërta edhe...
Vehabzmi ideologjia zyrtare e Arabisë Saudite që me investimet e këtij shteti të pasur është përhapur në vende të ndryshe të botës, konsiderohet si një shkaktarët e përhapjes së ateizmit në botën arabe dhe myslimane në përgjithësi. Sipas sondazhit të...
Se sa e fortë është frika e Shteteve të Bashkuara dhe e tërë Evropës nga "terrorizmi islamik" dhe "fondamentalizmi", tregon më së miri fakti që i gjithë bota perëndimore, përfshirë Rusinë, duhej të adoptonte një doktrinë të sigurisë të quajtur...
Me përfitimin nga nafta siç ka shkruar edhe dijetar francez Gilles Kepel, qëllimet saudite ishin "arritur dhe vehabizmi u përhap në gjithë botën myslimane... në "vehabizëm" islam", duke zvogëluar kështu "mospajtimet brenda fesë" dhe duke u bërë...
Shohim budallenjtë tek përhapin një përrallë të tyre, që gjoja pseudo-dijteari i hadithit el-Albani është lutur që t'i pranohej duaja, dhe ja tani më në fund i "është" pranuar. Sipas vetë përrallës së tyre që e kanë përhap, mubtediu el-Albani është lutur...
"Ebu Hurejre ka transmetuar se: I Dashuri i All-llahut tha: Pasha Atë, në Dorën e të Cilit është shpirti im, së shpejti do të zbresë (Isai,) djali i Merjemes në mesin tuaj dhe do t'i gjykojë njerëzit me drejtësi (si Sundues i drejtë), ai do ta...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...