Një video-incizim 20-minutësh i bërë në Tesajn të Bosnje dhe Hercegovinës, tregon si fëmijët po i nënshtrohen një trajnimi ushtarak nga vehabistët, si një përgatitje për luftë. Ndër fëmijët madje edhe ka edhe nga ata që ende nuk kanë mbushur 10...
Themelues i këtij grupi quhej Mirza Husein Ali - i quajtur Beha Ullah - themelues i lëvizjes moderne reformiste të islamizmit, e përshkruar me ide humanitare e paqësore, vazhdim i Babizmit, ndërsa babai i tij quhej Abas Bezrek En-Nuri El-Mazen...
Imami Bedri Halili nga Vushtrria për shumë kohë ka kundërshtuar rrymën vehabiste në xhaminë e tij. Për këto veprime ai është sulmuar fizikisht në vitin 2014. Imami Halili ka treguar për Radion Evropa e Lirë se këta persona i merrnin fëmijët nga...
"Ne nuk do të kalojmë 30 vjet duke luftuar ide ekstremiste, ne do t'i shkatërrojmë ata". Këto fjalë u shpallën nga Princi i Kurorës Muhammed bin Salman në fillim të një epoke të re në mbretëri, një epokë në të cilën mbretëria po e hjek mantelin...
Shejhu Ibën Tejmije r.a. ka mohuar që Allahu i madhëruar të jetë i amshueshmi i vetëm në EZEL (pafillimshmëri). Kur i ka parë fjalët e Ibën Hazmit në librin "Meratib Ixhma" se: "Allahu i madhëruar ishte ekzistenti i vetmi në pafillim dhe s'kishte asgjë...
Autori këtu e përfundon citatin nga imam Shatibiu, e mbyllë kllapën pa e plotësuar fjalinë që e ka thënë imam Shatibiu për hukmin e këtij grupi të tretë. Kthehemi në tekstin origjinal, në librin "El-I'tisam" (v.3, f.253) të imam Shatibiut që të lexojmë...
Në botën e qytetruar, përmes fakteve argumentohet e drejta për një çështje. Andaj dituria e argumentuar është ajo që duhet ndëgjuar dhe pasuar. Ata që nuk bazohen në argumente dhe nuk i posedojnë ato, siç janë imamët radikal, përdorin përralla dhe...
Si në çdo vend tjetër të dalur nga lufta, edhe Kosova pati një periudhë tranzicioni që qe shumë i vështirë dhe sfidues, si për institucionet, një ashtu edhe për shoqërinë. Kjo periudhë tranzicioni e karkterizuar me defekte institucionale, mangësi...
Pamjet e jashtme me mjekrra të gjata dhe pantallona të shkurtëra, zhdukja e pikturave murale me kompozimet islame nga muret e xhamisë së Jahja Pashës, predikimet e forta e me tone të larta, njerëzit që shihen të qetë por edhe të ashpër, janë...
Mushrik ka kuptimin e politeistit, kafir ka kuptimin e pabesimtarit. TEKFIR do të thotë: akuzim për mosbesim. Ideja e parë e TEKFIRIT fillon prej Havarixhëve, ku sipas këtij fraksioni çdo musliman që kryen një mëkat të madh konsiderohet se ka dalë nga...
Teologu dhe redaktori i portalit kundër ekstremizmi fetar "Fol Tash", Zuhdi Hajzeri, thotë se vehabizmi është devijim nga Islami. Në konferencën e organizuar nga "Fol Tash", ku theksi u vu te parandalimi i ekstremizmit fetar, Hajzeri foli për...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...