Në pranverë të vitit 2007, në Novi Pazar policia shtiu dhe vrau Ismail Prenticin, i cili dyshohej se ishte lider i wahhabistëve në Sanxhak. Një muaj para këtij sulmi, në malin Ninaja afër Novi Pazarit policia e zbuloi një të ashtuquajtur kamp...
Duke qenë brezi që pati fatin të jetonte live me Pejgamberin a.s., si besimtarë dhe ndjekës të tij, Sahabet kanë një status të veçantë në doktrinën Islame. Mirëpo kohë pas kohe sekte dhe grupime politike me origjinë antiislame kanë guxuar të...
Dashuria është në ajër dhe zemrat dhe lulet janë kudo ndërsa Mbretëria përgatitet të festojë "haramin" e Ditës së Shën Valentinit të dikurshëm, raporton Arabia Arabe News.
Po te pyesesh imamet vehabi se cfare medhhebi keni do thone ndjekim "gjoja" Imam Ahmed Ibn Hambelin. Gjithmone jam mundur t'i them se selefizmi bashkohor nuk ndjek medhhebin hambeli, medhheb i cili konsiderohet si nje prej kater shkollave juridike islame...
E tërë bota i urren muslimanët dhe kjo nënkupton se muslimanët në vazhdimësi janë në gjendje lufte për zhdukjen e tyre, e tërë kjo e keqe përfaqësohet dhe bartet mbi krahët sioniste (çifute), krishtere dhe sekularizmi. Sipas tyre ekziston një...
Me formën dhe shkollën e interpretimit fetar vehabist-selefist, të katapultuar në trojet shqiptare pas viteve të 90-ta, besimtari "i drejtë" mysliman nuk duhet të pranoj tjetrin në shoqëri dhe bashkëpunim, i cili nuk i takon besimit Islam!
Profesori në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë, Xhabir Hamiti thotë se në Kosovë edhe me tej është duke u instaluar mentaliteti vehabist-selefist. Përmes një shkrimi në Facebook, Hamiti ka thënë se edhe studentët kosovarë që studiojnë në...
Vehabitë janë si "ateistët". Jetën e varrit e mendojne si shuarje. E besojnë përciptasi. Kinse dëshmojnë për barzakh në të njejtën kohë ç'vlerësojnë marrëdhënien njeri me të varrosur. Sheriati - varrezat, të vdekurit dhe të gjallët i ka vendos në...
Rryma selefiste është bërë një pengesë e vërtetë për përparimin e muslimanëve dhe për ripërtrirjen e retorikës së tyre fetare, për zhvillimin e përgjithshëm që bota islame sot ka nevojë imanente. Rryma selefiste është shndërruar në tokë pjellore...
Zinxhiri i ketij tarikati vazhdon deri tek kutbi i sulltanit te evlijave Bazullahil Eshheb Abdul Kadir El-Xhejlanit tek Ibn Tejmije te perftuar nga hanbelite: 'ibn Umer Ibn Kudama prej shejh Muwafakudin ibn Kudama prej imam ebi amrin ibn Kudama...
Ngadhnjimi i ideologjisë vehabiste në trojet shqiptare ndryshe mund të lexohet edhe si 'Fitorja e Pirros' ndërsa bashkëveprimi me të pa dyshim është tradhëti dhe 'mëkat rrjedhës' edhe pas vdekjes. Hapësira që ka zënë në publikë vehabizmi jo pahiri, duke...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...