Mënyrat, Format dhe Teknikat e shpëlarjes së Trurit të EkstremistëveNë përgjithësi aplikimet e larjes së trurit dhe pastrimit të trurit janë të shumta, të gjera dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha aspektet e jetës së individit dhe të komunitetit.

Tre pyetje përgjigjet e të cilave janë në një hartë sikur me rrugë për të identifikuar "fenomenin komunikues të shpëlarjes së trurit".

- Cilat janë bazat psikologjike dhe fiziologjike të dominimit të mendimit?

- Cilat janë mekanizmat e bindjes?

- Cilat janë armët e luftës për shlyerjen e trurit të njeriut në nivelet e përgjithshme dhe individuale?

Në fillim, ne si shoqëri dhe si individë duhet të njohim armët e betejës mendore në mënyrë që të mos biem viktimë e tyre, sepse mekanizmat e betejës së trurit, artit dhe teknikës, specialistët thonë se ata që duan të na ndikojnë së pari eksplorojnë mjedisin tonë për të zbuluar pozicione të ndjeshme dhe të pambrojtura në ne, për të manipuluar apo sulmuar ato sipas qëllimeve të tij.

Kjo kërkon informacion të gjerë në psikologji, fiziologji, sociologji dhe antropologji. Ndikimi i mendjeve të njerëzve si në shoqëritë e lashta nuk është më i varur nga instinktet spontane të përvojës. Sot, nga hyrjet e personalitetit të tij dhe gatishmëria e tij për të deshifruar simbolet e përbërjes së tij dhe menaxhimi i drejtimit të një shoqërie kërkon njohjen e akseve të natyrës dhe të trashëgimisë dhe vlerave dhe konceptet mbizotëruese dhe kulturën lokale.

Si edhe faktorët psikologjik dhe fiziologjik, të cilët shërbejnë me mekanizmin e stimulimit të trurit dhe transformimin e ideve dhe tendencave, faktori i stresit psikologjik dhe emocional. Sikur një person (ose komuniteti në përgjithësi) të përjetonte një periudhë të vështirë, trauma të rënda, një krizë, një përkeqësim ose një intensitet që ndikon në efektivitetin e trurit.

Faktorët psikologjikë e ekspozojnë trurin në një shqetësim të brendshëm, dhe tension në mënyrë që të bëhet e lehtë të destabilizohet drejtimi dhe përshtypjet e mëparshme dhe të zëvendësohen me një tjetër, duke shfrytëzuar gjendjen e përkohshme të trurit, e cila është e çoroditur dhe e përgatitur. Të pranojë frymëzimin dhe të rejat e drejtimit tjetër.

Për shembull, një shoqëri që vuan nga presionet ushtarake dhe ekonomike për shkak të kolonizimit ose okupimit, ose një person që vuan nga një krizë psikike ose vdekja e një të dashuri apo të afërmi, janë të gjitha këto shembujt të vështirësive që një shoqëri ose individ mund t'i nënshtrohet, duke e bërë atë intelektualisht dhe psikologjikisht neutral, të pa vendosur dhe të luhatshëm.

Është e rëndësishme të theksohet se pastrimi i trurit dhe ndryshimi i mendimit nuk ndryshojnë karakteristikat themelore të personit, por mendimet dhe drejtimet e tij ndaj gjërave ose njerëzve dhe këto janë subjekt i ndryshimit dhe manipulimit, specialistët dhe ekspertët përcaktojnë bazën e kontrollit të trurit dhe transformimin e mendimit dhe të drejtimit duke filluar nga:

1. Ndryshimi i kuadrit të përgjithshëm të trendit ose drejtimit, pra, ndryshimi i referencës dhe burimit nga i cili individi e zgjedh drejtimin e tij. Ndryshimi i kësaj kornize përfshin ndryshimin e komunitetit, mjedisin familjar, miqtë dhe konceptet e mëparshme të menduarit.

2. Ndryshimi i temës së trendit dhe drejtimit, dmth duke e përshtatur atë sipas dëshirës, ndryshimi i drejtimit ose ndjenjave ndaj një personi duke i zëvendësuar ndjenjate dashurisë dhe kënaqësisë me ndjenja tësikletit ose madje urrejtjes.

3.Përdorimii mjeteve për drejtim drejt një caku, dhe këto janë mjete të planifikuara për udhëzim, duke dhënë doza të vazhdueshme të informacionit negativ të bazuar në mashtrim dhe pasaktësi dhe shfrytëzim të ngjarjeve dhe kjo nxjerr në pah dhe përforcon atë që i shërben qëllimeve dhe paraqitjes së pjesëve të përzgjedhura të fakteve dhe ekstrakteve dhe turbullon tjetrin i cili shërben si qëllim , në mënyrë që imazhi negativ të jetë i nevojshëm për të ndryshuar qëndrimin mendor dhe psikologjik ndaj dikujt.

4. Ndryshimi i miqve dhe bashkëpunëtorëve duke parandaluar kontaktet me njerëzit që i frikësohen se mundë të jenë shkaktarë të ndryshimit të ideve të reja.


Mjetet dhe format e modifikimit intelektual

Cilat janë mjetet dhe format e modifikimit intelektual dhe ndikimit në të tjerët?

E para është të anashkalohet preja dhe shkëputja e kontakteve me personat që janë cak i radikalizmit, prania e vazhdueshme dhe izolimi moral nga të tjerët për të qenë plotësisht në gjendje të re. Ekspertët besojnë se instrumenti më i rëndësishëm ishte dhe ende është fjala. Magjia e fjalës ka fituar në raport me të gjithë magjitë e tjera dhe artin.

Fjala ndikon tek të tjerët me metodat e rafinuara të përsëritjes dhe emocionet dhe stabilitetin në prezantim të ligjërimeve, që përpiqen të arrijnë thellësitë e dëgjuesit dhe magjia e fjalës është në gjendje të bindë të tjerët, sepse forca dhe shtrëngimi nuk e mundin fjalën, prandaj mjetet e të folurit janë mjete psikologjike që ndryshojnë efektin e forcës dhe shtrëngimit, e kjo po ndodhë përmes "bombardimit" gjithandej me ligjërime në TV në radio e në internet.

Pas hapit të parë në transformim, bindje dhe përkulje, fillon futja e idesë ose prirjes së re në mendjen e individit, faza e ardhshme është më e rëndësishmja në stabilizimin dhe forcimin e transformimit, tendencat e reja të mbjelljes së nevojës për t'u kujdesur që quhet (faza e kujdesit parësor).

Pra, personi që praktikon transformimin dhe zbukurimin e ideve dhe mendimeve e furnizon me ligjërime dhe duke përsëritur pikëpamjet dhe tendencat e tij për të futur në mendjen e të riut dhe për t'i forcuar ato, sepse përsëritja, këmbëngulja dhe ndjekja bëjnë të mundur një lloj qasje në mendje dhe kontroll të sajë, sepse kjo rrit aftësinë për të frymëzuar dhe braktisur aftësinë për të vetëkritikuar dhe diskutuar dhe për të zvogëluar intensitetin e mendimeve të tij dhe për të dobësuar ekuilibrin e brendshëm dhe për të humbur karakteristikat e personalitetit të tij, e kjo ka efektin e pranimit të pikëpamjeve dhe sugjerimeve, pranimin e kompromisit dhe nënshtrimit, pranimin e mungesës së depërtimit dhe dobësisë në mençuri.

Në të vërtetë sipas mendimtarëve, gjëja më e shëmtuar në çdo proces të ndryshimit të qëndrimeve dhe kontrollit të trurit që nga kohërat e lashta ka qenë (shfrytëzimi malinj), siç është kolonizimi dhe pushtimi i popujve në nivel të përgjithshëm dhe shfrytëzimi e individit në dëmtim të shokut të tij.


Bazamentet shkencore të shpëlarjes së trurit

Themelet më të shquara shkencore të shpëlarjes së trurit mund të identifikohen si më poshtë në disa pika:

1. Individi i synuar vendoset në situatë të dhimbjeve të kokës dhe stimulimit nervor që çon në lodhje të mendjes dhe sistemit nervor në mënyrë që të kthehet në gjendjen e lodhjes dhe dorëzimit, duke larguar zakonet dhe idetë e mëparshme si rezultat i presioni psikologjik ndaj tij dhe kjo është ajo që quhet procesi i çlirimit dhe presionit psikologjik.

2. Zhdukja dhe shkarkimi i mendjes duke u ndjekur me një implantim dhe shpërndarje të ideve dhe tendencave të reja nëpërmjet frymëzimit dhe kthimit në natyrshmëri. Sistemi nervor është në një gjendje dorëzimi dhe pranimi të ideve dhe sjelljeve të reja. Ky është një proces i veçantë i kushtëzimit intelektual dhe kujdesit psikologjik të drejtuar nga dikush tjetër.

3. Pastaj individi është i ekspozuar ndaj një rrjedhe sikur kullim i vazhdueshëm dhe emrave të përsëritur të këtyre ideve të reja në forma të ndryshme derisa ti pranon dhe pëlqej ato. Për të transformuar këto tre themelet e pastrimit të trurit, mbikëqyrësit përdorin një numër presionesh dhe metodash frustrimi, duke përfituar nga shkencat psikologjike dhe mjekësore në kryerjen e procedurave të tyre.

Shpëlarja e trurit është një metodë teknike dhe artistike. Disa paraqesin një model të teknikave të shpëlarjes së trurit si më poshtë:

- Izolimi i individit nga shoqëria e tij e vjetër dhe duke e privuar nga stimulimi për temat që duhet të lahet truri nga to.

- Udhëzimi i tij është në numra sa më shumë udhëzime (rekrutime) ndersa emri i tij është i pa rëndësishëm.

- Nënshtrimi i tij ndaj kushteve të urisë, etjes, lodhjes, dhimbjes, luhatjeve klimatike dhe të gjitha metodave të torturës përdoren për shpëlarje truri.

- Përdorimi i drogave narkotike dhe alkoolit për të dobësuar vullnetin dhe kujtesën e tij dhe ta shtyjnë atë në një klimë të varësisë.

- Krijimi i dyshimit në miqtë dhe aleatët e tij dhe duke i dhënë fund besnikërisë së tij ndaj të kaluarës së tij.

- Minimizimi ose privimit nga gjumi dhe nganjëherë çon në depresion dhe paaftësi për të kryer ndonjë aktivitet e në këtë situatëështë më e lehtë sundimi i trurit të tij.

Disa studiues shtojnë edhe metoda të tjera të shpëlarjes së trurit:

1. Pas izolimit të individit nga jeta publike ai (radikalizuesi) e len atë për një kohë të gjatë pa e akuzuar dhe e len të lirë.

2. E bën atë të kuptojë se njerëzit më të dashur e kanë braktisur atë, duke filluar nga njerëzit dhe të afërmit dhe grupet që iu përkiste.

3. Privimi nga ushqimi ose reduktimi i sasisë së tij në një përqindje të caktuar vetëm sa për të mbajtur jetën e tij sepse truri nuk funksionin si duhet dhe bëhet më i lehtë drejtimi i tij sipas dëshirës sëradikalizuesit.

4. Dobësimi i aftësisë dhe paaftësimin e tij për të kontrolluar vullnetin e tij nëpërmjet përdorimit të drogës.

5. Përdorimi i tronditjeve elektrike.

6. Minimizimi ose privimi i orëve të gjumit.

7. Krijojnë tek ai një gjendje frike dhe ankthi që ajo e ndjek atë çdo ditë.

8. E bëjnë të ndjehet nën presion sikur është nën dënimin me vdekje.

9. Tortura psikologjike dhe fizike në të gjitha format e saj.

10. E largojnë atë nga veshje të përshtatshme në vendin e tij.

11. Dërgojnë atë në një situatëtë rëndë dhe shumë të ngushtë shpirtërore dhe psikike që dëshiron vetëm të shpëtojë veten.

12. E bindin atë se ai është sikur i akuzuar për një akuzë shumë serioze dhe se ai është fajtor, dhe duhet të rrëfejë dhe të qëndrojë në këtë situatë dhe ta pranojë fajin.Autor: Zuhdi HAJZERI_________________________

(Autori është imam dhe Anëtarë i Qendrës Evropiane për Studime të Anti Terrorizmit dhe inteligjencës Gjermani dhe Holandë.)

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...