Haxhi është një nga pesë kushtet e Islamit i cili bëhet në një kohë të caktuar dhe vend të caktuar. Haxhi është bërë obligim në vitin e nëntë hixhri. Haxhi është një obligim i cili bëhet me pasuri dhe trup. Për ata besimtarë që posedojnë kushtet e...
Namazi i Bajramit është ligjësuar në vitin e parë sipas Hixhretit. Argumenti për ligjësimin e tij është hadithi i Pejgamberit a.s., të cilin e ka koleksionuar Ebu Davudi të përcjellë nga Enesi r.a., në të cilin thuhet:
Nata e Kadrit është një prej netëve të muajit të begatë të Ramazanit. Ajetet Kur'anore dhe fjalët e të dërguarit Muhamed (s.a.s.), që flasin për të, janë të shumta. Për rëndësinë dhe pozitën që kjo natë gëzon tek zemrat e njerëzve, e tregon dhe...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...