Në përgjithësi aplikimet e larjes së trurit dhe pastrimit të trurit janë të shumta, të gjera dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha aspektet e jetës së individit dhe të komunitetit. Tre pyetje përgjigjet e të cilave janë në një hartë sikur me rrugë për të...
1. Ti japësh fëmijës tënd gjithçka që ai kërkon. Do të besojë se ka të drejtë të marrë gjithçka që dëshiron. 2. Të qeshësh kur yt bir thotë fjalë të këqija. Do të rritet duke menduar se të mos respektosh është zbavitëse. 3. Të mos e kritikosh kurrë...
"N.q.s. një femijë që qan në rrugë, në çdo lagje, me një adresë në dorë, dhe ju kërkon ta çoni atje ku shkruan adresa, edhe n.q.s. është afër, ju duhet ta çoni atë në komisariatin më të afërt, dhe jo në adresën ku ju thotë!"
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë, në vitin 2010 nxori udhëzimin administrativ nr. 6/2010 "Kodi i mirësjelljes dhe masat disiplinore për nxënës të shkollave të mesme të larta". Neni 4. pika 1.13 e këtij udhëzimi, e ka paraparë si...
Kërkesat e ripërsëritura publike të disa instituconeve dhe subjekteve legale të vendit tonë, për të inkuadruar lëndën e edukimit fetar në shkollat publike, është e mbështetur në praktikat e mira të shkollave publike në vendet, të cilat respektojnë të drejtat...
Sot kemi gëzimin më të madh, që pas 23 vitesh, të dëgjojmë kënaqësinë më të madhe të zemrës dhe të shpirtit tonë. Iu hapën portat zemrave, që të njohin, të dashurojnë, të respektojnë më të Afërmin e tyre, i Cili është më afër te njeriu sesa ai te...
Njëra nga të drejtat dhe liritë themelore të njeriut është edhe e liria e besimit, ndërgjegjes dhe e fesë. Në të kaluren por,edhe sotë edhe pse mund të hasim në njerëz që nuk kanë pranuar ndonjë fe, nuk mund të haset edhe në shoqëri jofetare. Ky...
Deputeti dhe nënkryetari i Kuvendit nga radhët e komunitetit turk në Kuvendin e Kosovës, Fikrim Damka, ka kritikuar institucionet e Kosovës që nuk morën masa pas një postimi të ambasadorit të Kosovës në Francë Qëndrim Gashit, i cili kishte...
Jo që nuk paska kërkuar falje, por paska treguar azganllëk. Shumë keq, këmbëngulja është më e rëndë se sa vetë gabimi! Ai, karikaturat e Muhamedit a.s., të bëra nga 'Charlie Hebdo', i quan 'shembull i famshëm'. Tmerr, gabim mbi gabim!
Njëra nga të drejtat dhe liritë themelore të njeriut është edhe e drejta për shkollim. Arsimimi është një e drejtë e pamohueshme, është një nga të drejtat themelore të individit, duke ja mundësuar këtë të drejtë, atij i mundësohet e drejta që ti...
Aspirata për të mbrojtur dinjitetin njerëzor të të gjitha qenieve njerëzore, paraqet thelbin e konceptit për të drejtat e njeriut. Kjo përpjekje e vë qenien njerëzore në qendër të interesit, është e bazuar në sistemin e përbashkët universal të...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...